młodzi ambasadorzy klimatu
młodzi ambasadorzy klimatu
młodzi ambasadorzy klimatu

O co chodzi w projekcie?

#Robimy_klimat_pod_KLIMAT

Młodzi Ambasadorzy Klimatu (MAK) to projekt, który ma na celu zwiększenie aktywnego udziału młodzieży w kształtowaniu lokalnej polityki klimatycznej. Jest realizowany we współpracy z samorządem Miasta Konina oraz Radą Hrabstwa Agder w Norwegii.
W realizacji projektu ściśle uczestniczy Młodzieżowa Rada Miasta Konina.

2021 roku pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 481 tys. zł na realizację projektu „Młodzi Ambasadorzy Klimatu”.
100% dofinansowania pochodzi z Programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny z Funduszy Norweskich, a nasz projekt zajął trzecie miejsce w gronie kilkudziesięciu projektów z Polski!
#WŁĄCZ_SIĘ i poznaj projekt.

Tak działamy

#włącz_się!

• dwa sejmiki samorządów uczniowskich
• Teatr Forum
• internetowa platforma dialogu i współpracy
• sondaż obywatelsko-klimatyczny
• współpraca z samorządem miasta i wspólna realizacja wyłonionych pomysłów
• opracowanie „Lokalnej polityki współpracy i włączania mieszkańców w dialog, dyskusję, planowanie i realizację działań klimatycznych w mieście”
• dwie kampanie społeczne
• polsko-norweska współpraca
• powołanie dwudziestu Młodzieżowych Ambasadorów Klimatu
• Młodzieżowy Międzynarodowy Mityng Klimatyczny

Wydarzenia

Planowane warsztaty, wydarzenia itp.
wydarzenia otwarte
wydarzenia zamknięte
czerwiec 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!

Aktualności

Co u nas słychać

Dlaczego to robimy?

W ciągu ostatnich dwóch lat temat zrównoważonego rozwoju oraz konieczności zwiększenia odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu podejmowany jest z mieszkańcami Konina coraz częściej przez samorząd miasta. Konin jest ośrodkiem zagłębia górniczo-energetycznego powstał w latach 70-tych w oparciu o zasoby węgla brunatnego, których eksploatacja poważnie zdewastowała środowisko naturalne pociągając za sobą przeobrażenia w środowisku przyrodniczym w tym bioróżnorodności, degradacji gleb oraz zanieczyszczenia powietrza pogłębiając negatywne skutki zmian klimatu.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Top