O nas

M-LAB tworzony jest przez młodych i dla młodych – to miasto będzie kiedyś należało do nas, to my będziemy mieć wpływ na to, jak się będzie mieszkało i co się będzie działo w Koninie.

W procesie realizacji działań M-LAB’u najważniejsze jest uczestnictwo młodzieży i włączenie ich w aktywne tworzenie. Kreujemy SWOJE DZIAŁANIA I SWOJE MIEJSCE, dajemy mu życie, imię i charakter.

W sposób ciągły działamy od 02.2018r. a od 15.01.2019r. jako zarejestrowane w KRS Stowarzyszenie M-LAB. Naszą grupą docelową jest młodzież w wieku 13-25 lat. Naszą ideą jest uruchamianie postawy twórczej i kreatywności młodzieży, budowanie poczucia ich siły sprawczej oraz kształtowaniu postaw społecznych, obywatelskich i demokratycznych.

Mamy doświadczenie w angażowaniu młodzieży w proj. partycypacyjne, gdzie młodzież we współdziałaniu z dorosłymi dokonuje autodiagnozy, tworzy rozwiązania dla siebie, dyskutuje i wypracowuje kierunki zmian np. w edukacji i prezentuje je władzom sam. https://www.facebook.com/152000552252780/videos/564939047332149 Współpracujemy z placówkami oświatowymi. dyr., naucz., samorządami uczn. oraz władzami samorządowymi https://www.youtube.com/watch?v=LBVlGjbOgF8

Działamy włączającymi metodami typu procesy design thinking, spotkania w formie Open Space Technology czy Applied Drama.

Top