Projekt O-MEGA SCHOOL: O rewolucji w dziedzinie oceniania.


Kornelia Ludwiczak : 20 kwietnia 2024

,,Projekt O-MEGA SCHOOL: o rewolucji w dziedzinie oceniania.  to projekt którego jesteśmy partnerami a realizowany jest przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Koninie w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii”  

Projekt skupia się przede wszystkim na wprowadzeniu innowacyjnej formy pomagającej zarówno nauczycielom, jak i uczniom w usprawnieniu procesu uczenia się i propagowaniu świadomej edukacji. Pochylając się najpierw nad tym, jak to wszystko się zaczęło? O-MEGA SCHOOL jest kontynuacją projektu Szkoła Naszych Marzeń, który skupiał się przede wszystkim na procesie oceniania kształtującego.

W ramach tego zostały przeprowadzone różne formy sprawdzające dokładne potrzeby uczniów oparte na metodzie design-thinking. Były to karty samoobserwacji, wywiady pogłębione oraz shadowing. Wszystko to miało na celu właściwe zinterpretowanie i zrozumienie potrzeb uczniów, a główną podstawę do zdefiniowania problemu dała debata long-table, w której każdy uczestnik mógł wyrazić własne spostrzeżenia na temat oceniania w szkole.

Czasami tylko brakuje tej wiedzy odnośnie tego, czego tak naprawdę mamy się nauczyć” – mówi jeden z uczestników debaty, uczeń II Liceum.

Problemem okazał się fakt, że uczniowie nie znają kryteriów odnośnie tego, co muszą zrobić aby osiągnąć sukces. O-MEGA SCHOOL wychodzi z rozwiązaniem – sprototypowanie aplikacji, która pomaga w nauce uczniom, jak i klarowne przekazywanie wiedzy przez nauczycieli. Dziennik Nauki – bo to właśnie o nim mowa – pozwala uczyć się gdzie chcesz, i kiedy chcesz. Poprzez wprowadzanie przez nauczyciela lekcji w aplikacji, uczeń nie tylko wie czego powinien się nauczyć na daną ocenę, ale również dostaje możliwość właściwego wyodrębniania zagadnień których powinien się nauczyć.

Przekłada się to nie tylko na zmniejszenie stresu związanego z nauką, ale również pomaga w efektywności i satysfakcji jaką dostaje uczeń, który zamiast wertowania podręcznika godzinami, może uzyskać wiedzę którą dokładnie potrzebuje – Bo przecież nauka nie musi być straszna, prawda?

W ramach projektu zostały zorganizowane liczne warsztaty w szkołach podstawowych dla rady pedagogicznej, aby zaznajomić nauczycieli z Dziennikiem Nauki oraz jego obsługą. Zaplanowane są również warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych i podstawowych, które nauczą posługiwania się aplikacją oraz korzyści, jakie płyną z jej użytkowania.

Zobacz też:

Top