WAŻNY CEL

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży uległo globalnemu pogorszeniu od wybuchu pandemii COVID-19. 29,3% uczniów ma podejrzenie depresji. 30,7% uczniów deklaruje, że najczęściej okrutne treści o sobie samym słyszy od siebie. Jeden na dziesięć uczniów (10,5%) czuje, że nie ma ani jednej osoby, która w pełni go akceptuje. Jedna trzecia (29,3%) uczniów regularnie postępuje wbrew sobie, aby być akceptowanym przez innych [ŹRÓDŁO: raport Młode Głowy].

Naszym celem jest stworzenie projektu, który zapewni bezpieczną przestrzeń do wyrażania emocji i dyskusji na temat szeroko pojętych problemów psychicznych.

Chcemy pomóc uczestnikom w stworzeniu bezpiecznego miejsca do rozmowy o problemach związanych z wyrażaniem emocji, wykorzystując przy tym środki artystyczne. Projekt zakończy się interaktywną wystawą o tytule „To, co czujesz, jest ważne – Ty, sztuka i Twoje emocje”.

Zdrowie psychiczne

JAK DZIAŁAMY?

“To co czujesz jest ważne!” to akcja, której celem jest przeciwdziałanie samotności i problemom psychicznym wśród dzieci i młodzieży. Chcemy to osiągnąć poprzez stworzenie im bezpiecznej przestrzeni do rozmowy i wyrażenia w swoich emocji, wykorzystując do tego artystyczne środki wyrazu.

Chcemy uświadomić, jak mało wiemy o cudzych emocjach, jednocześnie podkreślając piękno tej różnorodności. Każdy doświadcza uczuć na swój sposób, co sprawia, że ich wyrażanie słowami staje się wyzwaniem. Problemy emocjonalne dotykają praktycznie każdego, zwłaszcza młodych ludzi. Rozpoznanie i nazwanie emocji to pierwszy krok do zrozumienia, kierowania nimi oraz nauki panowania nad nimi. Warto jednak pamiętać, że celem nie jest tłumienie emocji, lecz umożliwienie im wyrażania się w bezpieczny sposób. Pragniemy dać możliwość intuicyjnego wyrażania emocji, by pokazać, że są one naturalną częścią życia każdego dnia. Chcemy przekazać, że każda emocja jest cenna i warto nauczyć się wyrażać je w sposób właściwy.

Wspólnie z uczestnikami chcemy stworzyć wystawę pod nazwą „To co czujesz jest ważne! – Ty, sztuka i twoje emocje” i zaprosić ich do przeprowadzenia akcji na terenie szkół i instytucji w ramach tegorocznych obchodów Tygodnia Praw Dziecka w Koninie. W ten sposób chcemy zwrócić uwagę – zarówno dorosłych jak i dzieci – na ten ważny problem oraz wesprzeć młodych ludzi w radzeniu sobie z problemami. Ponadto, pragniemy podkreślić prawo dzieci i młodzieży do życia w zdrowiu oraz prawo do harmonijnego rozwoju zapisane w Konwencji o Prawach Dziecka

ETAP 1

14.11.2023

Spotkanie organizacyjno – warsztatowe dla szkół i instytucji, w celu przedstawienia zasad akcji i zaproszenie do organizacji wydarzeń na terenie placówek oraz do współtworzenia prac i wystawy. Podczas spotkania odbędzie się także debata w formule Long Table, na temat problemów związanych z rozpoznawaniem i wyrażaniem emocji oraz trening uważności i wizualizacji.

ETAP 2

20-24.11.2023

Wydarzenia w szkołach i instytucjach w ramach Tygodnia Praw Dziecka w Koninie pod hasłem: „To co czujesz jest ważne!” realizowana przez uczniów i nauczycieli na terenie szkół, oraz przez podopiecznych i opiekunów na terenie instytucji, według pomysłów wygenerowanych m.in. podczas spotkania w Centrum Sztuki i Kultury „Oskard”.

ETAP 3

12.12.2023

Wernisaż interaktywnej wystawy pt. „To co czujesz jest ważne! – Ty, sztuka i twoje emocje” z programem artystyczno – interaktywnym w oprawie audio, który odbędzie się w dniu  w Centrum Kultury i Sztuki “Oskard”. Wernisaż, poprzez różne formy artystyczne,  będzie przedstawiał emocje i uczucia, które towarzyszą nastolatkom w  życiu codziennym i włączy uczestników w bezpieczne odczuwanie emocji.

WŁĄCZ SIĘ!

Zdrowie-psychiczne-2

Zorganizuj w swojej szkole lub instytucji wydarzenia związane z rozpoznawaniem i wyrażaniem emocji:

  • Rozmowy o zdrowiu psychicznym
  • Zajęcia/spotkania
  • Happeningi
  • Etiudy teatralne
  • Prezentacje o emocjach
  • Wydarzenia promujące wyrażanie i akceptowanie emocji

Dziel się nimi na swoich mediach społecznościowych. 

Instrukcję i plakaty akcji

Infopack z zasobami do radzenia sobie z emocjami

Narysuj swoje emocje i prześlij nam swoją pracę.

Aby wziąć udział w wystawie nie trzeba posiadać umiejętności plastycznych – potrzebna jest tylko chęć współdziałania:

  • Prace mają przedstawiać twoje emocje – mogą to być rysunki (maksymalna wielkość A4, dowolną techniką) lub prace przestrzenne (rzeźby, origami, robótki ręczne)
  • Twórz intuicyjnie – podejdź do pracy bez oczekiwań, otwórz umysł, nie kieruj się umiejętnościami, ale uczuciami

Wypełnij formularz zgłoszenia pracy oraz dostarcz ją najpóźniej do 27 listopada 2023 – szczegóły w instrukcji.

Zdrowie-psychiczne-3

TU POJAWI SIĘ GALERIA PRAC UCZESTNIKÓW

Akcja “To co czujesz jest ważne!” jest finansowana w ramach Programu „Minigranty 2023″
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie”

Top