Zanieczyszczenia powietrza zabijają

W Polsce, z powodu zanieczyszczeń powietrza, rocznie umiera około 50 tys. osób, a w całej Unii Europejskiej 400 000 osób

Autorka: Maria Olbert

Czym są zanieczyszczenia powietrza?

Zanieczyszczeniem powietrza nazywamy skażenie powietrze przez substancje będące szkodliwe dla zdrowia, bądź niebezpieczne ze względu na inne przyczyny. Spowodowane są one m.in. przez przemysł energetyczny, który opiera się w większości na nieodnawialnych źródłach energii, przemysł surowcowy, ogrzewanie domów piecami węglowymi, przemysł transportowy, motoryzację, przemysł chemiczny. Są jednak też naturalne źródła zanieczyszczeń powietrza (jednak występują one w znacznie mniejszej ilości, więc mają dużo niższy udział w degradacji atmosfery) np. pył kosmiczny, wybuchy wulkanów, wyładowania atmosferyczne.

Czym się objawiają zanieczyszczenia powietrza w atmosferze i naszym zdrowiu?

Zanieczyszczenia powietrza skutkują głównie w smogu (który dzielimy na fotochemiczny i kwaśny), kwaśnych deszczach, czy dziurze ozonowej. Samo zjawisko smogu wpływa negatywnie na nasze zdrowie fizyczne – powoduje chociażby zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli, niewydolność serca, udar mózgu. Poza tym, według brytyjskich naukowców, zanieczyszczenia powietrza mogą wpływać negatywnie na nasze zdrowie psychiczne – zwiększają ryzyko depresji i samobójstw. To pierwsze dotyczy osób, które przez co najmniej 6 miesięcy przebywają na terenach, na których stężenie PM2.5 (pył zawieszony) dwukrotnie przekracza limit zalecany przez WHO.

Jak możemy zapobiegać zanieczyszczeniom powietrza?

Oczywistym jest, że by zmniejszyć zanieczyszczenia powietrze musimy zredukować emisję dwutlenku węgla. Jak my, szary Kowalski, możemy to zrobić? Otóż przez nasze codzienne decyzje! Zamiast podróżować wszędzie samochodem staraj się wybierać komunikacje miejską lub rower. Zwracaj uwagę na swoją dietę – produkcja mięsa tworzy bardzo dużo CO2, a dodatkowo zwierzęta spędzają swe życie w nieodpowiednich warunkach, dlatego dobrze jest ograniczyć spożycie mięsa. Bardzo ważne również tutaj jest to, czym ogrzewamy nasze domy, czy korzystamy ze sprzętów energooszczędnych (w miarę możliwości nie zostawiaj ich w trybie czuwania!). Warto też zadbać o istnienie i stan terenów zielonych wokół nas;)

 

Źródła:

Top