KAMPANIA SPOŁECZNA „CHCEMY ŻYĆ” Tydzień Ziemi w Koninie 22-29 kwietnia 2022 r.
KAMPANIA SPOŁECZNA „CHCEMY ŻYĆ” Tydzień Ziemi w Koninie 22-29 kwietnia 2022 r.
razem dla klimatu

REALNE DZIAŁANIA!

Zrób coś dobrego dla klimatu
w swoim otoczeniu! Nie
czekaj na innych, zacznij
działać już teraz. Zrealizuj
małą interwencję klimatyczną
w swoim najbliższym
otoczeniu. Posadź rośliny,
zbieraj wodę i kreatywnie
wykorzystaj odpady. Twoje
działania mają znaczenie –
zróbmy coś dla naszej
planety razem!

WAŻNY CEL!

Będzie to okazja nie tylko do zwiększenia świadomości ekologicznej młodszych i starszych mieszkańców Konina ale na wprowadzenie realnych zmian i działań, które przyczynią się do poprawy jakości środowiska i ograniczenia negatywnego wpływu zmian klimatu na terenie szkoły a przez to na terenie miasta.
A zaangażowanie w planowanie i realizację interwencji klimatycznych da nam praktyczną możliwość na rozwijanie umiejętności organizacyjnych, pracy zespołowej, przedsiębiorczości współpracy w grupie oraz rozwiązywania problemów.
Niech Konińska Rewolucja Klimatyczna Młodych będzie inspiracją dla innych regionów i miast w Polsce – pokaże, że w skali lokalnej można przeprowadzać skuteczne działania na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania skutkom zmian klimatu!

WŁACZ SIĘ!

Zorganizuj realne działanie klimatyczne w swojej szkole, firmie, organizacji

Zorganizuj realne działanie klimatyczne w swojej
szkole, firmie, organizacji

np:

  • Łąkę kwietną
  • Ogród deszczowy
  • Domek dla motyli
  • Nasadzenia roślin
  • biocenotycznych
  • …i temu podobne małe interwencje
    klimatyczne

ZAREJESTRUJ SWOJE DZIAŁANIE TUTAJ!

KALENDARZ WYDARZEŃ

czerwiec 2024

ZAINSPIRUJ SIĘ!

Mała interwencja klimatyczna to mały niskokosztowy projekt w zakresie przeciwdziałania
zmianom klimatu w najbliższym otoczeniu, szczególnie wokół szkoły. Dotyczy głównie
zwiększania bioróżnorodności, małej retencji wody, poprawy jakości powietrza poprzez
nasadzenia roślin oraz zrównoważonego i kreatywnego wykorzystania odpadów do upcyclingu.
Przykłady znajdziesz
tutaj

GRAFIKA REWOLUCJI

PARTNERZY REWOLUCJI

Top