Czy rolnictwo czeka zagłada?

Autorka: Emma Szubert

Przewiduje się, że zmiana i zmienność klimatu będą miały znaczący wpływ na produkcję rolną, zarówno jeśli chodzi o plony, jak i miejsca, w których można uprawiać różne rośliny. Sezon uprawy wydłużył się, a zgodnie z prognozami ma ulec dalszemu wydłużeniu ze względu na wcześniejsze rozpoczęcie wzrostu wiosną i dłuższy sezon wegetacyjny jesienią. Umożliwi to ekspansję upraw ciepłolubnych w kierunku północnym, na obszary, które wcześniej nie były do tego odpowiednie.
Zdaniem prognostyków ze względu na upały i susze w XXI wieku na większości obszarów Europy wystąpią znaczne straty w produkcji rolnej, których nie zrównoważą zyski w Europie Północnej. Choć nawadnianie jest skutecznym sposobem przystosowania się do zmiany klimatu w rolnictwie, możliwości w tym zakresie będą w coraz większym stopniu ograniczone przez dostępność wody.

 

Źródło dostępnych informacji:

https://ec.europa.eu/clima/climate-change/consequences-climate-change_pl

Top