Jesteśmy Młodymi Ambasadorami Klimatu zrzeszonymi w Stowarzyszeniu M-LAB z Konina. Naszą misją jest podnoszenie świadomości na temat zmian klimatu, które zachodzą wokół nas, i budzenie troski o wspólną Planetę. Inicjując dyskusje w społeczności i inspirując do działania, dążymy do zwiększenia udziału i angażowania się młodzieży w kształtowanie lokalnej polityki klimatycznej, dając jej szansę na wywieranie większego wpływu na przyszłość naszych miast.

Na początku 2024 roku włączyliśmy młodych mieszkańców naszego miasta w dyskusję na temat transformacji energetycznej w Koninie i w regionie Wielkopolski Wschodniej, aby wspólnie z nimi zbudować spójną narrację przedstawiającą stanowisko konińskiej młodzieży w temacie transformacji energetycznej w regionie, szczególnie w kontekście zamykania kopalń, przechodzenia na odnawialne źródła energii oraz planów budowy elektrowni jądrowej.

Poprzez nasze działanie chcieliśmy również zwiększyć świadomość i zrozumienie tematu transformacji oraz zaangażować konińską młodzież w procesy decyzyjne podejmowane w tej sprawie i  zapewnić, aby głos młodych ludzi był słyszany i uwzględniany w podejmowanych decyzjach.

W tym celu w okresie od lutego do marca 2024 r. przeprowadziliśmy szereg wywiadów z konińską młodzieżą na temat jej świadomości na temat transformacji energetycznej w regionie, zorganizowaliśmy młodzieżową debatę na temat sprawiedliwej transformacji oraz pogłębiliśmy znajomość  oczekiwań młodzieży związanych z transformacją na spotkaniu z przedstawicielami samorządów uczniowskich w formule World Cafe. W procesie opracowania stanowiska wspierali nas Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski, dyrekcje i nauczyciele konińskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Koniński Dom Kultury oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie.

Jesteśmy Młodymi Ambasadorami Klimatu zrzeszonymi w Stowarzyszeniu M-LAB z Konina. Naszą misją jest podnoszenie świadomości na temat zmian klimatu, które zachodzą wokół nas, i budzenie troski o wspólną Planetę. Inicjując dyskusje w społeczności i inspirując do działania, dążymy do zwiększenia udziału i angażowania się młodzieży w kształtowanie lokalnej polityki klimatycznej, dając jej szansę na wywieranie większego wpływu na przyszłość naszych miast.

Na początku 2024 roku włączyliśmy młodych mieszkańców naszego miasta w dyskusję na temat transformacji energetycznej w Koninie i w regionie Wielkopolski Wschodniej, aby wspólnie z nimi zbudować spójną narrację przedstawiającą stanowisko konińskiej młodzieży w temacie transformacji energetycznej w regionie, szczególnie w kontekście zamykania kopalń, przechodzenia na odnawialne źródła energii oraz planów budowy elektrowni jądrowej.

Poprzez nasze działanie chcieliśmy również zwiększyć świadomość i zrozumienie tematu transformacji oraz zaangażować konińską młodzież w procesy decyzyjne podejmowane w tej sprawie i  zapewnić, aby głos młodych ludzi był słyszany i uwzględniany w podejmowanych decyzjach.

W tym celu w okresie od lutego do marca 2024 r. przeprowadziliśmy szereg wywiadów z konińską młodzieżą na temat jej świadomości na temat transformacji energetycznej w regionie, zorganizowaliśmy młodzieżową debatę na temat sprawiedliwej transformacji oraz pogłębiliśmy znajomość  oczekiwań młodzieży związanych z transformacją na spotkaniu z przedstawicielami samorządów uczniowskich w formule World Cafe. W procesie opracowania stanowiska wspierali nas Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski, dyrekcje i nauczyciele konińskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Koniński Dom Kultury oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie.

Będąc głosem młodej społeczności Konina, która stoi przed dużym wyzwaniem, przedstawiamy wspólnie wypracowane stanowisko

Jako młodzi mieszkańcy Konina, jesteśmy świadomi, że zmiana w energetyce jest nieunikniona. Mamy świadomość, że zamknięcie kopalń i przyjęcie energii odnawialnej to krok nieuchronny. Zamykanie kopalń i przechodzenie na energię odnawialną to wyzwanie, które musimy podjąć. I jako młoda społeczność Konina, dostrzegamy potrzebę przekształcenia naszego regionu, aby opierał się on na zrównoważonych źródłach energii. 

Sprawiedliwość wobec górników

Jednocześnie z niepokojem obserwujemy możliwość utraty miejsc pracy przez górników, którzy stanowią istotną część naszej społeczności. Martwimy się o los tych, którzy przez lata przyczyniali się do rozwoju naszego regionu.

 • Oczekujemy uznania wpływu górników na rozwój naszego regionu poprzez stworzenie miejsca (muzeum), które upamiętni ich pracę, najlepiej na terenie jednej z odkrywek. Muzeum to będzie prezentować historię kopalni oraz jej pracowników, dając im jednocześnie dając im możliwość pracy i uczestniczenia w procesie jego tworzenia. Ważne jest, aby przywrócić wszelkie kulturowe i tradycyjne elementy związane z górnictwem w naszym mieście, takie jak orkiestra czy stroje.
 • Oczekujemy wsparcia dla górników poprzez zapewnienie godziwego wynagrodzenia oraz możliwości przekwalifikowania się dla wszystkich pracowników kopalni i elektrowni, niezależnie od ich stanowiska zawodowego. Ważne jest, aby uwzględniano ich opinię w tym procesie.

Poprawa środowiska

Niemniej jednak, cieszymy się z perspektywy poprawy jakości środowiska, która towarzyszy tej transformacji. Ochrona ekosystemów stanowi istotny element naszego dziedzictwa przyrodniczego i wpływa na naszą jakość życia i dobrostan społeczności lokalnej.

 • Oczekujemy właściwego zagospodarowania terenów pokopalnianych oraz tych, które zostały pośrednio zdegradowane przez elektrownie
  i kopalnie. Mamy nadzieję, że zostaną one zrewitalizowane zgodnie z celami poprawy naszego środowiska, przy uwzględnieniu opinii ekspertów.
 • Liczymy również na zazielenienie terenów przyszkolnych i miejsc atrakcyjnych do spędzania wolnego czasu.
 • Oczekujemy właściwego zagospodarowania terenów pokopalnianych oraz tych, które zostały pośrednio zdegradowane przez elektrownie i kopalnie. Mamy nadzieję, że zostaną one zrewitalizowane zgodnie z celami poprawy naszego środowiska, przy uwzględnieniu opinii ekspertów.
 • Liczymy również na zazielenienie terenów przyszkolnych i miejsc atrakcyjnych do spędzania wolnego czasu.

Poprawa środowiska

Niemniej jednak, cieszymy się z perspektywy poprawy jakości środowiska, która towarzyszy tej transformacji. Ochrona ekosystemów stanowi istotny element naszego dziedzictwa przyrodniczego i wpływa na naszą jakość życia i dobrostan społeczności lokalnej.

 • Oczekujemy właściwego zagospodarowania terenów pokopalnianych oraz tych, które zostały pośrednio zdegradowane przez elektrownie
  i kopalnie. Mamy nadzieję, że zostaną one zrewitalizowane zgodnie z celami poprawy naszego środowiska, przy uwzględnieniu opinii ekspertów.
 • Liczymy również na zazielenienie terenów przyszkolnych i miejsc atrakcyjnych do spędzania wolnego czasu.
 • Oczekujemy właściwego zagospodarowania terenów pokopalnianych oraz tych, które zostały pośrednio zdegradowane przez elektrownie i kopalnie. Mamy nadzieję, że zostaną one zrewitalizowane zgodnie z celami poprawy naszego środowiska, przy uwzględnieniu opinii ekspertów.
 • Liczymy również na zazielenienie terenów przyszkolnych i miejsc atrakcyjnych do spędzania wolnego czasu.

Rozwój miasta i regionu

Mamy nadzieję na przyszłość, która nie tylko przyniesie poprawę warunków środowiskowych, lecz również będzie sprzymierzeńcem rozwoju naszego regionu. Ale chcemy, aby ten rozwój nie był jedynie o nowych technologiach, lecz także o nowych miejscach pracy i nowych możliwościach dla naszej społeczności. Mamy nadzieję na pojawienie się nowych możliwości zatrudnienia oraz przybycia ekspertów, co może przyczynić się do dynamicznego rozwoju naszego regionu.

 • Oczekujemy, że zostaną utworzone miejsca spotkań dla młodzieży, które będą sprzyjać wymianie pomysłów i integracji społeczności lokalnej.
 • Oczekujemy inwestycji w termomodernizację budynków miejskich, aby poprawić efektywność energetyczną i warunki życia mieszkańców.
 • Oczekujemy wprowadzenia nowych kierunków w szkołach zawodowych i technicznych, zwłaszcza związanych z nowymi technologiami, aby dostosować kształcenie do potrzeb rynku pracy.
 • Oczekujemy stworzenia inkubatorów przedsiębiorczości, które będą wspierać rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz promować innowacyjne pomysły.
 • Oczekujemy utworzenia strefy coworkingowej, która umożliwi współpracę między przedsiębiorcami i freelancerami, sprzyjając tworzeniu nowych projektów.
 • Oczekujemy wsparcia wymiany międzynarodowej pomiędzy nami, a Koreańczykami, co może przyczynić się do transferu wiedzy i doświadczeń.
 • Oczekujemy wprowadzenia nowych kierunków w szkołach wyższych, takich jak Akademia Nauk Stosowanych, aby zachęcić absolwentów do pozostania w naszym mieście i wkładu w jego rozwój.

Komunikacja

W procesie transformacji kluczowa jest właściwa komunikacja z mieszkańcami. Z naszych badań wynika, że większość młodych ludzi jest świadoma istnienia kopalni węgla brunatnego w naszym mieście. Jednak tylko niewiele ponad połowa z nich zdaje sobie sprawę, że kopalnia ta jest zamykana. To pokazuje, że w niedalekiej przyszłości będziemy musieli zmierzyć się z problemem uświadamiania społeczeństwa, a zwłaszcza młodych ludzi, o procesie transformacji, w którym aktualnie uczestniczymy.

 • Oczekujemy dostarczania informacji, planów i faktów związanych z transformacją.
 • Oczekujemy przejrzystych i rzetelnych informacji na temat korzyści i potencjalnych zagrożeń związanych z tą przemianą, włączając w to przyszłość górników.
 • Oczekujemy uwzględnienia potrzeb młodych ludzi w procesie komunikacji z mieszkańcami na temat sprawiedliwej transformacji.
  • Wykorzystanie mediów społecznościowych jako głównego kanału komunikacji z młodymi ludźmi.
  • Zastosowanie różnorodnych form treści, takich jak infografiki, rolki, quizy czy reklamy, które przyciągają uwagę młodych ludzi.

Komunikacja

W procesie transformacji kluczowa jest właściwa komunikacja z mieszkańcami. Z naszych badań wynika, że większość młodych ludzi jest świadoma istnienia kopalni węgla brunatnego w naszym mieście. Jednak tylko niewiele ponad połowa z nich zdaje sobie sprawę, że kopalnia ta jest zamykana. To pokazuje, że w niedalekiej przyszłości będziemy musieli zmierzyć się z problemem uświadamiania społeczeństwa, a zwłaszcza młodych ludzi, o procesie transformacji, w którym aktualnie uczestniczymy.

 • Oczekujemy dostarczania informacji, planów i faktów związanych z transformacją.
 • Oczekujemy przejrzystych i rzetelnych informacji na temat korzyści i potencjalnych zagrożeń związanych z tą przemianą, włączając w to przyszłość górników.
 • Oczekujemy uwzględnienia potrzeb młodych ludzi w procesie komunikacji z mieszkańcami na temat sprawiedliwej transformacji.
  • Wykorzystanie mediów społecznościowych jako głównego kanału komunikacji z młodymi ludźmi.
  • Zastosowanie różnorodnych form treści, takich jak infografiki, rolki, quizy czy reklamy, które przyciągają uwagę młodych ludzi.

Włączenie młodzieży w proces transformacji

Pójdziemy i będziemy współtworzyć tę zmianę, ale potrzebujemy sprawiedliwego i włączającego przewodnictwa, dlatego też chcemy, aby młodzi ludzie byli zaangażowani w proces transformacji naszego regionu. Jednocześnie pragniemy, aby mechanizmy, procesy i formy partycypacji były dostosowane do potrzeb młodzieży oraz oczekujemy rzetelnej edukacji, która zwiększa nasze kompetencje w podejmowaniu świadomych decyzji, pozwalając nam skutecznie włączyć się na równych zasadach z dorosłymi w proces transformacji.

 • Oczekujemy od decydentów transparentności, uczciwości i odpowiedzialności, abyśmy mogli wspólnie kroczyć ku przyszłości, która napawa nas nadzieją, a nie obawą.
 • Pragniemy, aby nasze zdanie było brane pod uwagę poprzez prowadzanie ankiet internetowych dotyczących najważniejszych podejmowanych decyzji związanych z tematem.
 • Zdajemy sobie sprawę, że nie do każdego dotrzemy poprzez formę online, dlatego chcemy aby uwzględniono też formę stacjonarną, poprzez zaangażowanie szkół.
 • Oczekujemy organizacji fizycznych wydarzeń, takich jak long table, open space technology i tym podobne metody, które umożliwią bezpośrednią interakcję i udział młodych ludzi, tworząc przestrzeń do dialogu i wymiany poglądów.

Edukacja

 • Oczekujemy przekazywania informacji na podstawie konkretnych przykładów i sytuacji oraz skupienia się na praktycznych tematach transformacji a nie na abstrakcyjnych wartościach
 • Chcemy również, aby szczególny nacisk był kładziony na edukację w zakresie tematów, które budzą największe wątpliwości i kontrowersje, poprzez organizację warsztatów i spotkań dla nas, młodych osób.
 • W sprawach takich jak elektrownie jądrowe czy zamykanie kopalń, oczekujemy, że będziemy edukowani w sposób skuteczny, który pozwoli rozwiać wszelkie nasze wątpliwości.

WYWIADY

DEBATA

WORLD CAFE

Top