Czy bioróżnorodność ma wpływ na nasze życie?

Autorka: Emma Szubert

Zmiana klimatu postępuje tak szybko, że wiele gatunków roślin i zwierząt nie jest w stanie się do niej przystosować.

Istnieją niezbite dowody wskazujące na to, że różnorodność biologiczna już reaguje na zmiany klimatu i że proces ten będzie postępował. Bezpośrednie skutki dla bioróżnorodności obejmują zmiany zachowania i cyklu życia gatunków zwierząt i roślin, liczebności i rozmieszczenia gatunków, składu populacji, struktury siedlisk i procesów ekosystemowych.

Zmiana klimatu wpływa na bioróżnorodność również pośrednio, za sprawą zmian w sposobie użytkowania gruntów i innych zasobów.

A skutki pośrednie – ze względu na ich skalę, zakres i szybkość, z jaką się urzeczywistniają – mogą być bardziej szkodliwe niż te bezpośrednie. Obejmują one: fragmentację i utratę siedlisk nadmierną eksploatację zasobów zanieczyszczenie powietrza💨, wody i gleby oraz rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków obcych. Skutki te dodatkowo obniżą odporność ekosystemów na zmianę klimatu i ich zdolność do zapewniania podstawowych usług, takich jak regulacja klimatu, dostarczanie żywności🍛, czystego powietrza💨 i czystej wody, a także zapobieganie powodziom i erozji.

Fakty i przerażające liczby

W raporcie ONZ opublikowanym w 2019 r. naukowcy ostrzegają, że wyginięcie grozi milionowi gatunków, z szacunkowych 8 milionów; w wielu przypadkach to kwestia dekad. Niektórzy badacze uważają nawet, że jesteśmy w trakcie szóstego masowego wymierania gatunków w historii Ziemi. Podczas wcześniejszych masowych wymierań, szacuje się, że wyginęło między 60% a 95% wszystkich gatunków. Powrót ekosystemów do normy po takim zdarzeniu zajmuje miliony lat.

grafika z Castorama.pl przedstawia wycenę świadczeń ekosystemowych bioróżnorodności. 

źródło informacji: https://ec.europa.eu/clima/climate-change/consequences-climate-change_pl

Top