We are colouring the future.
Let’s make it green.

Tworzymy przyszłość.
Pokolorujmy ją na zielono.

Youth Climate Changemakers Gathering

Spotkanie Młodych Aktywistów Klimatycznych

20 września 2023

Wydarzenie Online, 10:00 – 14:30 CEST

Zarejestruj się teraz

Spotkanie Młodych Aktywistów Klimatycznych

Zgromadzi młodych aktywistów i dorosłych ekspertów z różnych środowisk w celu wymiany pomysłów i współpracy nad zwiększeniem wpływu młodzieży na kształtowanie polityki klimatycznej na różnych szczeblach oraz ich zdolności do wdrażania zrównoważonych rozwiązań w swoich społecznościach.

Nie przegap tej okazji, aby stać się częścią zmiany. Zarejestruj się teraz i bądź katalizatorem pozytywnych działań!

 

Zarejestruj się teraz

Dlaczego to robimy?

Dlaczego to robimy?

Zmiany klimatu stanowią istotne zagrożenie dla naszej planety oraz jej mieszkańców. Wzrost temperatur, ekstremalne zjawiska pogodowe, utrata bioróżnorodności i inne skutki zmiany klimatu mają ogromne konsekwencje dla ekosystemów, gospodarek i dobrobytu ludzi.

Rozwiązanie pilnego kryzysu klimatycznego i wzmocnienie młodzieży, aby mogli podejmować skuteczne działania jest kluczowe dla przetrwania i dobrostanu obecnych i przyszłych pokoleń. Przyznając młodym ludziom większy wpływ na politykę klimatyczną i dając im możliwość wdrażania zrównoważonych rozwiązań w swoich społecznościach, wykorzystujemy ich potencjał jako katalizatorów pozytywnych zmian i tworzymy zrównoważoną i odporną na wstrząsy przyszłość dla wszystkich.

Zwiększenie roli młodzieży w kształtowaniu polityki klimatycznej jest niezbędne, ponieważ ich głosy przynoszą nowe perspektywy, innowacyjne pomysły i poczucie pilności w procesach decyzyjnych. Młodzi ludzie stoją na czele globalnych ruchów klimatycznych, domagając się zmian politycznych i dążąc do ambitnych celów dotyczących klimatu. Poprzez zaangażowanie ich w dyskusje polityczne na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, korzystamy z ich pasji i wiedzy, zapewniając, że polityka jest inkluzywna, zorientowana na przyszłość i skuteczna.

Umożliwienie młodym ludziom wdrażania zrównoważonych rozwiązań w swoich społecznościach możemy wzmocnić efekt ich działań. Ich działania inspirują i mobilizują innych, promując kulturę ekologicznej świadomości i wspólnego działania. Dlatego chcemy angażować młodzież w poszukiwanie lokalnych rozwiązań dla wyzwań klimatycznych, wykorzystując ich kreatywność i umiejętności rozwiązywania problemów.

Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy?

Jesteśmy Młodymi Ambasadorami Klimatu z Konina w Polsce i Agder w Norwegii. Naszą misją jest podnoszenie świadomości na temat zmian klimatu w naszych społecznościach i budzenie w nich troski o naszą wspólną planetę. Dążymy do zwiększenia udziału i zaangażowania młodzieży w kształtowanie lokalnej polityki klimatycznej, umożliwiając im wywieranie większego wpływu na przyszłość naszych miast.

Jako Młodzi Ambasadorzy Klimatu z pasją prowadzimy kampanię klimatyczną, która inicjuje dialog społeczny wśród mieszkańców Konina. Poprzez różne angażujące inicjatywy medialne, takie jak wystawa sztuki „Rozdroża”, seria komiksów, spoty filmowe, interaktywne debaty społeczne w formacie Long Table czy skłaniające do refleksji przedstawienia w formule Teatru Forum, tworzymy atmosferę pozytywnej i konstruktywnej dyskusji. Dodatkowo organizujemy biegi klimatyczne, spacery i dystrybucję sadzonek w ramach naszych starań, które mają inspirować innych do działania i promować stosowania zrównoważonych praktyk.

Nasze starania otrzymują cenne wsparcie ze strony samorządu Miasta Konina i Rady Powiatu Agder, co świadczy o ich zaangażowaniu w naszą sprawę. Ponadto jesteśmy zaszczyceni patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich i UNICEF Polska, których poparcie jeszcze bardziej podkreśla wagę organizowanego przez nas nadchodzącego wydarzenia.

Jak to zrobimy?

Jak to zrobimy?

Wydarzenie realizowane będzie online metodą Open Space Technology (OST) na platformie Qiqochat z wykorzystaniem aplikacji Zoom. Będzie prowadzone przez wysokiej klasy specjalistkę Aleksandrę Chodasz, z którą mieliśmy przyjemność współpracować wcześniej. Metoda OST pozwala na efektywną i twórczą pracę grupową, sprzyja innowacyjności oraz angażuje uczestników w proces podejmowania decyzji. To uczestnicy decydują, jakie tematy są najważniejsze i najbardziej interesujące, tworzą agendę spotkania, ustalają harmonogram i organizują się w grupy robocze wokół wybranych zagadnień. To inkluzywne podejście umożliwi nam tworzenie nowatorskich i skutecznych rozwiązań naszych problemów.

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i tłumaczone symultanicznie na język angielski. W grupach roboczych dyskusje mogą być prowadzone w języku polskim lub angielskim, w zależności od uczestników. Podczas spotkania prowadzone będzie studio nagrań, w którym będziemy nagrywać wywiady z uczestnikami spotkania. Z wydarzenia powstanie film, który zostanie udostępniony wszystkim uczestnikom na platformach wszystkich organizatorów i partnerów.

Metoda OST


20 września 2023
Wydarzenie Online,
10:00 – 14:30 CEST
Zarejestruj się teraz

VIDEO INSTUKTAŻOWE

Aby dołączyć do wydarzenia prosimy Cię o rejestrację również na platformie Qiqochat, na której odbędzie się spotkanie. Zarejestruj się tam i do zobaczenia wkrótce!

Top