Lasy są piękne – do czasu…

 

Autorka: Emma Szubert

Konsekwencje zmiany klimatu dla leśnictwa obejmują zwiększone ryzyko wystąpienia susz, burz i pożarów (czynniki abiotyczne) oraz szkodników i chorób (czynniki biotyczne) –  a to wszystko prowadzi do zakłócenia dobrego stanu lasów.  Pożary wpływają szczególnie na już zdegradowane ekosystemy na południu Europy, a według prognoz w przyszłości sytuacja ta ulegnie pogorszeniu, ponieważ na tym obszarze przewiduje się dłuższe i bardziej dotkliwe sezony pożarowe.
Zgodnie z prognozami przyrost lasów zmniejszy się w Europie Południowej, a zwiększy w Europie Północnej. Oczekuje się jednak, że różnorodność biologiczna lasów na całym kontynencie ulegnie przekształceniu: zmienią się gatunki drzew i wzrośnie zagrożenie dla wyspecjalizowanych zbiorowisk roślinnych.

Źródło dostępnych informacji:

https://ec.europa.eu/clima/climate-change/consequences-climate-change_pl

Top