Wyjazd do Czeremchy

Dni od 14 do 16 października spędziliśmy w Czeremsze, gdzie braliśmy udział w pierwszym spotkaniu z projektu “Mój Eden”, do którego zostaliśmy zaproszeni przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Mieliśmy okazję tam porozmawiać z takimi osobami jak np. prof. Szymon Malinowski i Adam Wajrak, a także wysłuchać ich wykładów. Poza tym spotkaliśmy grupy innych aktywistów i wolontariuszy z całej Polski. Poznaliśmy wzajemnie swoje działania, wymieniliśmy się wiedzą na temat problemów, którymi się zajmujemy i spędziliśmy miło czas. Jako grupa MAKów przygotowaliśmy wystawę “rozdroża”, interaktywną instalację “Jesteśmy Siatką Ziemi” oraz debatę w formule long table o zmianach klimatu, jednakże reprezentowaliśmy też Szkołę Naszych Marzeń na którą przygotowaliśmy interaktywną wystawę „Można inaczej”, która skupiała się na ocenianiu w szkole i tym co nam przynosi szkoła, jakie mamy do niej odczucia, co wypadałoby w niej zmienić itd. Dziękujemy bardzo firmie Smurfit Kappa Polska za wykonanie tekturowych postumentów do modeli. Poza tym poprowadziliśmy także drugą debatę w formule long table o ocenach i zmianach w edukacji.

Top