World Cafe samorządów uczniowskich o transformacji energetycznej w Koninie i regionie

4 marca 2024 w Konińskim Domu Kultury zorganizowaliśmy spotkanie w formule Word Cafe, które było kontynuacją naszego poprzedniego wydarzenia – debaty na temat sprawiedliwej transformacji w naszym regionie. 

W spotkaniu wzięło udział 35 osób, uczniowie i uczennice konińskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych – przedstawicieli samorządów uczniowskich. Spotkanie poprowadził Jakub Maciejewski wraz z zespołem Młodych Ambasadorów Klimatu.

Przy pięciu stolikach Całe spotkanie miało tematykę transformacji energetycznej oraz sprawiedliwej transformacji, uczniowie konińskich szkół razem zastanawiali się nad skutkami jakie będzie miało wprowadzenie transformacji energetycznej skupiając się na jej różnych aspektach i wpływie, jaki ma ona na społeczność oraz środowisko, a także na procesie komunikacji i włączania młodych ludzi w podejmowanie decyzji dotyczących przyszłości regionu. Brali pod uwagę nie tylko nad skutki i własne uczucia, które się z nimi wiążą, ale także określali rozwiązania i swoje oczekiwania w poszczególnych obszarach.

Oto pięć głównych tematów dyskusji podczas naszego World Cafe:

Sprawiedliwość dla pracowników górniczych i związanych z wydobyciem i spalaniem węgla:

 • Wsparcie dla tych grup zawodowych po zamknięciu kopalni.
 • Sposoby uhonorowania ich wkładu w region.
 • Oczekiwania wobec procesu wspierania i uhonorowania tych pracowników.

Poprawa środowiska po przekształceniu energetycznym:

 • Oczekiwane zmiany w otoczeniu po przejściu na odnawialne źródła energii.
 • Wizja pozytywnych skutków dla lokalnej społeczności i środowiska.
 • Wymagania wobec procesu poprawy środowiska.

Rozwój miasta, otoczenia i społeczności po transformacji energetycznej:

 • Oczekiwane zmiany w rozwoju miasta i regionu.
 • Perspektywy własnego rozwoju oraz społeczności.
 • Wizja przyszłości po wprowadzeniu zmian.

Komunikacja i informowanie mieszkańców, zwłaszcza młodych ludzi:

 • Potrzeba dostarczania klarownych informacji o transformacji energetycznej.
 • Formy komunikacji i kanały przekazu informacji.
 • Oczekiwania co do treści komunikatów i sposobu ich dostarczania.

Włączenie młodzieży w proces transformacji energetycznej:

 • Mechanizmy partycypacji młodych ludzi w procesie decyzyjnym.
 • Sposoby zdobywania wiedzy i kompetencji dotyczących transformacji energetycznej.
 • Oczekiwania wobec procesu włączania młodzieży i możliwości działania na rzecz zmian.

Spotkanie zakończyło się prezentacją efektów prac w grupach i wypracowaniem zdania młodzieży na każdy z podanych tematów. 

Wnioski ze spotkania odegrają kluczową rolę w tworzeniu stanowiska konińskiej młodzieży na temat sprawiedliwej transformacji w naszym regionie, które już niedługo będzie gotowe.

 

Top