Pozyskaliśmy prawie pół miliona na działania młodzieżowe w Koninie!

Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 481 tys. zł realizację projektu „Młodzi Ambasadorzy Klimatu”! –  jest to 100% dofinansowanie z Programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny Funduszy Norweskich. Nasz projekt zajął trzecie miejsce w gronie kilkudziesięciu projektów z Polski.

Projekt ma na celu zwiększenie aktywnego udziału młodzieży w kształtowanie lokalnej polityki klimatycznej. Będzie realizowany we współpracy z samorządem Miasta Konina oraz Radą Hrabstwa Agder w Norwegii. W realizacji projektu ściśle uczestniczyć będzie Młodzieżowa Rada Miasta Konina.

W ramach projektu utworzone zostaną w Koninie i norweskim Agder grupy po około dwudziestu Młodzieżowych Ambasadorów Klimatu (MAK). Grupy te, poprzez działania
w lokalnej społeczności i z lokalną społecznością oraz władzami samorządowymi zainicjują i wprowadzą akceptowalne rozwiązania na rzecz klimatu, które zostaną spopularyzowane podczas Młodzieżowego Międzynarodowego Mityngu Klimatycznego online.

– Poprzez zwiększenie kompetencji młodych ludzi w zakresie znajomości i umiejętności wykorzystania w praktyce narzędzi i procedur demokratycznego podejmowania decyzji oraz bezpośrednie zaangażowanie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w podejmowanie decyzji i działania na rzecz klimatu chcemy zwiększyć poczucie sprawczości konińskiej młodzieży – mówi Agnieszka Gołębiowska prezeska stowarzyszenia.

Wprowadzone zostaną mechanizmy demokratyczne: dwa sejmiki samorządów uczniowskich, Teatr Forum, Internetowa platforma dialogu i współpracy, współdziałanie władz samorządu Konina i Agder z ambasadorami klimatu w realizacji postulatów młodzieży i wspólne opracowanie „Lokalnej polityki współpracy i włączania mieszkańców w dialog, dyskusję, planowanie i realizację działań klimatycznych w mieście”
i przeprowadzone dwie kampanie społeczne.

Stowarzyszenie M-Lab pozyskało dofinansowanie w wysokości 481 tys. zł realizację projektu „Młodzi Ambasadorzy Klimatu”

– Chcemy być miastem, w którym energia ludzi łączy się z energią natury. Tworzenie przestrzeni do dyskusji, debaty i dialogu z młodymi mieszkańcami Konina to wypełnienie zapisów naszej strategii Zielonego Miasta Energii – podkreśla Witold Nowak zastępca prezydenta ds. społecznych miasta Konina.

W realizacji projektu wspierać będzie norweski partner Rada Hrabstwa Agder w Norwegii, który posiada ogromne doświadczenie w zakresie sieciowania młodzieży, budowania kultury demokratycznej zaangażowania obywatelskiego oraz tworzenia nowatorskich ram demokratycznego uczestnictwa i zaangażowania niedoreprezentowanej grupy młodzieży.

Projekt będzie dopełnieniem realizowanych przez Miasto działań klimatycznych, m.in.: Strategii Rozwoju Miasta „Konin Zielone Miasto Energii” czy projektu „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” – realizowanego również z norweskim partnerem Norwegian Association for Green Infrastructure.

Projekt będzie realizowany od października 2021 do końca września 2023 roku.

Top