Młodzi Ambasadorzy Klimatu kończą projekt innowacyjną polityką dialogu i partycypacji obywatelskiej dla Konina

Zakończył się projekt Młodzi Ambasadorzy Klimatu. W piątek 29.09.2023 roku przekazaliśmy prezydentowi miasta Piotrowi Korytkowskiemu dokument „WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – Polityka dialogu i partycypacji obywatelskiej. Konin 2050”, którego opracowanie było jego zwieńczeniem.

„Bardzo się cieszę, że tak ważną inicjatywę jak polityka dialogu i partycypacji podjęła młodzież! – powiedział Piotr Korytkowski, Prezydent Miasta Konina – To dowód na ich niezwykłą aktywność i zaangażowanie w kształtowanie przyszłości naszego miasta. Przyjmuje ją z radością, gdyż jest ona w pełni zgodna z naszymi wartościami i celami miasta”.

Do napisania polityki wykorzystaliśmy doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu, gdzie wykorzystywaliśmy różne formy i metody dialogu, które włączały różne grupy społeczne w dyskusję na temat działań na rzecz klimatu. Dokument jest rezultatem szerokiej partycypacji społecznej, w której wzięło udział 1600 uczestników.

„Ważne było dla nas, aby komunikować potrzebę działania na rzecz klimatu poprzez tworzenie przestrzeni do dyskusji i współpracy, w duchu wzajemnego szacunku i działania na rzecz dobra wspólnego a nie poprzez protest.”. – podkreśla Julia Nowaczewska, Młoda Ambasadorka Klimatu. 

Jako Młodzi Ambasadorzy Klimatu (MAK) postulujemy wprowadzenie nowych metod dialogu, które stwarzają szersze możliwości swobodnej dyskusji, otwartej wymiany poglądów, twórczego rozwiązywania problemów, efektywnej współpracy i budowania więzi społecznych. Opracowaliśmy także szereg rozwiązań mających na celu ułatwienie korzystania z już istniejących mechanizmów, które uważają za mające największy wpływ na podejmowane decyzje w mieście, takie jak inicjatywa obywatelska, lokalne projekty czy warsztaty strategiczne.

Ponadto, proponujemy wprowadzenie nowych mechanizmów i form partycypacji, takich jak Szkolny Budżet Obywatelski, Bank Pomysłów, Bank Wspierania Partycypacji, Kawiarenka Obywatelska czy Chat z Prezydentem. Te inicjatywy mają na celu wspieranie rozwoju umiejętności i zdobywania doświadczenia przez młodzież oraz zmniejszenie dystansu między władzami a młodszym pokoleniem.

Dodatkowo, dążymy do stworzenia Młodzieżowego Funduszu Klimatycznego, który umożliwi młodziezy podejmowanie konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Ten fundusz miałby zapewnić odpowiednie wsparcie, dostęp do wiedzy i zasobów, oraz tworzyć korzystne warunki dla aktywności na rzecz klimatu. 

Opracowanie odrębnego dokumentu polityki dialogu w Koninie miało na celu zintegrowanie i usystematyzowanie zapisów dotyczących partycypacji społecznej rozproszonych w różnych dokumentach

„Oprócz nowych form i metod dialogu i partycypacji, określiliśmy w nim również wizję przyszłości, zmiany w systemie komunikacji oraz modelowy proces realizacji dialogu i partycypacji obywatelskiej – powiedziała Agnieszka Gołębiowska, autorka dokumentu, koordynatorka projektu MAK. 

Zaproponowane rozwiązania pozwolą na przejście na wyższy poziom partycypacji w Koninie oraz skuteczniejsze i bardziej wszechstronne zaangażowanie mieszkańców w życie społeczności i miasta.

„Teraz nadszedł czas na działanie. Wspólnie z MAK będziemy pracować nad wdrożeniem tych zapisów. Ustanowimy specjalny zespół roboczy, który będzie promował dialog, współpracę i partycypację obywatelską na każdym etapie naszych dalszych działań. Przeprowadzimy proces konsultacji polityki z miejskimi radami mieszkańców oraz organizacjami pozarządowymi, zgodnie z zaproponowanymi przez was w dokumencie zasadami.” – dodał prezydent Korytkowski.

Link do dokumentu: Polityka dialogu i partycypacji obywatelskiej – projekt – Konin. Tu płynie energia (www.konin.pl)

Projekt MAK finansowany był przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie M-LAB, Miasto Konin i Radę Hrabstwa Agder w Norwegii.

Top