Współpraca ze School of Form


Redaktor : 2 lipca 2019

W latach 2018-2019 nasze stowarzyszenie  wraz Urzędem Miejskim w Koninie zostało zaproszone do  współpracy ze studentami SWPS School of Form. Studenci kierunku projektowanie usług (service design) w ramach studiów mają za zadanie zaprojektować konkretną usługę i przygotować rozwiązania wdrożeniowe.

Konińskim problemem jakim wówczas się zmierzyli było

Jak zachęcić młodzież Konina do dialogu i działań w obrębie miasta,  tak, aby tworzyć w nich ciągłe poczucie wpływu?

Projekt realizowany był metodą design thinking. Członkowie M-Labu  brali udział między innymi w diagnozowaniu problemów, określeniu celów projektu, projektowaniu rozwiązania, organizowali kontakty z lokalnymi placówkami oświatowymi. Młodzież uczestniczyła w realizacji wywiadów pogłębionych, obserwacji, fotoewaluacji.

Roczna współpraca zaowocowała zaprojektowaniem aplikacji mobilnej mającej na celu wspieranie i ułatwianie angażowania się konińskiej młodzieży w rozwój i realizację inicjatyw młodzieżowych w mieście. Aplikacja ma ułatwić planowanie inicjatyw, tworzenie zespołów, dołączanie do projektów, łączy z pracowników urzędu, przedstawicieli biznesu oraz lokalne instytucie jak i ułatwia promocję projektów.

Prototyp aplikacji zaprezentowaliśmy lokalnym władzom a teraz poszukujemy środki finansowe na realizacje ponieważ wierzymy że przy pomocy tej aplikacji będzie można wprowadzać transformacje pośród, młodego konińskiego społeczeństwa.

Zobacz też:

Top