(Nie)Kongres Szkoła naszych marzeń


Redaktor : 19 czerwca 2019

Ponieważ marzymy o szkole pełnej dialogu i kreatywności to członkowie naszego stowarzyszenia współorganizowali 2 dniowy Kongres Edukacyjny- Szkoła naszych marzeń.

 

Kongres zgromadził przedstawicieli samorządu, dyrektorów szkół i przedszkoli, aktywistów działających oddolnie na rzecz idei nowej edukacji, nauczycieli, rodziców oraz samych młodych ludzi, którzy wspólnie pochylą się nad wizją lepszej edukacji i możliwościami jej wprowadzenia w szkołach na terenie miasta i powiatu konińskiego.

M-labowa młodzież uczestniczyła w przeprowadzeniu diagnozy problemów lokalnej edukacji oraz wypracowywaniu wizji zmiany. Moderowała dyskusję w grupach roboczych, pomagała jako wolontariusze. Członkowie stowarzyszenia brali udział w opracowaniu planu kongresu, zaprosili  ekspertkę technik Applied Drama, Open Space Technology, którymi to zrealizowano wydarzenie, oraz  dyrektora. ds. Edukacji w Drumduan School w Forres, w Szkocji – alternatywnej szkoły kładącej nacisk na realizację nauki w duchu partnerstwa i demokracji.

Podczas dwu dniowego kongresu były omawiane i wypracowane sposoby oraz metody wprowadzania pozytywnej zmiany tak, by tworzyć:

 

  • Szkoły, które są miejscem przyjaznym dla dzieci i dla samych nauczycieli.
  • Szkoły, w których uczeń uczy się przez współtworzenie, samodzielne wyszukiwanie informacji i pracę w grupach.
  • Szkoły, które rozwijają autonomię, indywidualny potencjał ucznia, kreatywność i innowacyjne myślenie.
  • Szkoły, które zamiast dyscypliny, współzawodnictwa i rywalizacji stosują metody rozbudzające naturalne poczucie odpowiedzialności, uczą szacunku, empatii i współpracy.
  • Szkoły, które w pełni zaspokajają potrzeby rozwojowe naszych dzieci, takie jak akceptacja i samorealizacja.
  • Szkoły, które kształtują szczęśliwego człowieka.

Zobacz też:

Top