Raport z wynikami konsultacji Planu Rozwoju Stowarzyszenia M-LAB


Zofia Wójcik : 10 października 2023

W dniach 25-30.09.2023 r. przeprowadziliśmy konsultacje Planu Rozwoju Stowarzyszenia M-LAB za pomocą ankiety Formularza Google 

W konsultacjach wzięło udział 2002 osoby, w tym 30% osób w wieku 13-15 lat, 34% w wieku 16-19 lat, 25% powyżej 26 roku życia, 68% kobiet.

 • 13% uczestników identyfikowało się jako Młody Aktywista
 • 27% jako Młody Akcyjny Działacz
 • 24% jako Młody Niezwiązany
 • 14% rodzice
 • 12% nauczyciele
 • 9% przedsiębiorcy wspierający młodzież, przedstawiciele samorządu i organizacji pozarządowych

40% uważa, że główna propozycja wartości M-LABW M-LAB otwieramy przed tobą przestrzeń dla twojego rozwoju, niezapomnianych wspomnień i znaczących relacji. Odkrywaj, uczestnicz, angażuj się, ciesz unikatowymi doświadczeniami i czuj się dobrze w społeczności pełnej różnorodności” w całości odpowiada ich potrzebom/ potrzebom młodzieży, a 54% że w części.

 • Podpropozycja „Tu wspólnie zmieniamy świat i razem przekraczamy bariery w zgranej społeczności młodych aktywistów. Okrywasz nowe możliwości,  rozwijasz swój potencjał i wdrażasz swoje pomysły w życie w bezpiecznej, wspierającej przestrzeni.” jest bardzo interesująca dla ponad połowy badanych 54% i uzyskała średnią 3,5 w skali od 1 do 5.
 • Podpropozycja „Tu kolekcjonujesz różnorodne i unikatowe doświadczenia. Włączasz się w działania tworzące pozytywne zmiany i inspirujesz innych swoją pasją do społecznego działania.” jest bardzo interesująca dla ponad połowy badanych 56% i uzyskała średnią 3,6 w skali od 1 do 5.
 • Podpropozycja „Tu bawisz się po swojemu, z nami. Odkrywasz przestrzeń, w której tworzymy razem w sposób spontaniczny, i gdzie dajemy ci swobodę wyboru i możliwość przełamania schematów i rutyny.” jest bardzo interesująca dla największej grupy badanych 68% i uzyskała średnią 3,9 w skali od 1 do 5.

Elementy oferty najbardziej interesujące dla młodzieży to w kolejności:

 1. Dawanie młodzieży możliwości wyrażania swoich opinii oraz zgłaszania postulatów (np. organizowanie debat, przestrzeń online do wyważania opinii i dzielenia się pomysłami). 63%
 2. Rozwijanie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego (np. organizowanie wydarzeń rozrywkowych zgodnie z zapotrzebowaniem młodzieży). 62%
 3. Zapewnienie wsparcia emocjonalnego młodzieży (np. spotkania z coachem, organizacja zajęć pozwalających na odpoczynek i odstresowanie oraz rozwijających umiejętności radzenia sobie z emocjami). 55%
 4. Ułatwianie młodzieży znalezienia innych skierowanych do nich ofert spędzania czasu wolnego w mieście (internetowa mapa młodzieżowych miejscówek M-BAZA). 44%
 5. Rozwijanie wolontariatu wśród młodzieży (np. organizowanie akcji charytatywnych, wolontariat w działaniach M-LAB, promocja wolontariatu). 43%
 6. Udostępnianie miejsca spotkań dla młodych ludzi (udostępnianie lokalu M-LAB na wydarzenia i spotkania młodzieży). 42%
 7. Rozwijanie kompetencji liderskich wśród młodzieży (np. szkolenia, mentoring, udział w pracach M-LAB, udostępnianie przestrzeni do samodzielnej realizacji swoich pomysłów). 38%
 8. Ułatwianie współpracy międzypokoleniowej (np. dialog między młodzieżą i seniorami, spotkania w celu poznania wzajemnych potrzeb, wypracowanie wspólnych działań, które połączą ich siły dla uzyskania większego wpływu na decyzje podejmowane przez samorządy lokalne). 37%
 9. Kontynuowanie projektu Młodzi Ambasadorzy Klimatu (np. realizacja małych działań klimatycznych). 25%     

Tematy najbardziej interesujące dla młodzieży to w kolejności:

 • Integracja, czas wolny 69%
 • Problemy psychiczne nastolatków, samotność, potrzeba integracji 68%
 • Zmiany w edukacji 66%
 • Prawa dziecka (w mieście, szkole i w domu) 51%
 • Działania na rzecz ochrony klimatu 33%
 • Dialog międzypokoleniowy 27%
 • Partycypacja młodych w Koninie 19%

Najbardziej pożądanymi kanałami, którymi badani chcieliby otrzymywać informacje o działaniach dla młodzieży to w kolejności:

 • Facebook 56%
 • Instagram 54%
 • Tik Tok 42%
 • Plakaty w szkołach 42%
 • Przez nauczycieli 39%
 • Spotkania informacyjne w szkołach 29%
 • Strona internetowa stowarzyszenia 27%
 • Newsletter 15%

Zobacz też:

Top