Wystawa i spektakl rozdroża

Wystawa Rozdroża prezentuje abstrakcje wykonane przez Młodych Ambasadorów Klimatu na bazie rysunków uczniów i nauczycieli konińskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych powstałych podczas zorganizowanych przez nich Klimatycznych Sejmików Samorządów Uczniowskich. Są wizualnym odbiciem emocji towarzyszącym młodym ludziom stojących w obliczu katastrofy klimatycznej. Niezależnie od tego jakie mamy opinie na temat zmian klimatu, jako ludzie pozostawiamy po sobie ślad, który nie jest obojętny. Konsumujemy więcej zasobów niż kiedykolwiek w historii ludzkości – rozkrajamy Ziemię, biorąc większą porcję z jej życia niż nam się należy. Nadmierna emisja gazów cieplarnianych powoduje wzrost temperatur
– planeta płonie.

Znajdujemy się na rozdrożu.

Od tego jakich wyborów dokonamy sami i jakie decyzje będą podejmować nasi rządzący zależy czy pójdziemy drogą obfitości i urodzaju czy drogą destrukcji.

Ale czy weźmiemy odpowiedzialność za przyszłe pokolenia? Czy siła przetrwania zwycięży? Czy to będzie schyłek ludzkości? Odrzucamy problem, który jeszcze nas nie dotyczy i dryfujemy po wodach klimatycznego konfliktu interesów.

Wiesz? – wszyscy mamy takie same korzenie i wyrastamy z tego samego pnia Matki Ziemi, która jest niemym obserwatorem tego, co robimy jako jej własne potomstwo – wspólnie dokonujemy holocaustu Ziemi. Czy czujemy jej cierpienie?

W kalejdoskopie złudzeń, w witrażu iluzji patrzymy, ale nie widzimy, dolega nam wszechogarniająca krótkowzroczność i ignorancja – jak małe dzieci, wolimy mieć nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Zatracamy nasze Edeny.
Czy nie boicie się pomsty?

Żywe zabite drzewo. Kapitanie zajrzyj w jego głąb. Czego potrzebuje czego Ty nie zauważasz?

Zmień kurs
– nie płyńmy
na szkiery!

Młodzi Ambasadorzy Klimatu działają od stycznia 2022 roku prowadząc kampanię na rzecz klimatu w ramach projektu finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Tworzy go 21 młodych ambasadorów – uczniów z różnych konińskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Projekt ma na celu podnoszenie świadomości mieszkańców Konina w zakresie klimatu i budzenie w nich troski o naszą wspólną planetę jak również zwiększenie udziału i zaangażowania młodzieży w życie miasta oraz ich wpływu na lokalną politykę klimatyczną.

W ramach projektu uczymy młodzież, mieszkańców i siebie jak rozmawiać o klimacie w sposób merytoryczny w atmosferze otwartości i szacunku. Dotychczasowe próby mówienia o zagrożeniu katastrofą klimatyczną spotykały się z różnymi reakcjami. Wśród mieszkańców jest świadomość tematu, która nie przekłada się na zmianę zachowań. Dążymy do zmiany postaw i zachowań tworząc podwaliny do tego w postaci zaproszenia do rozmowy, refleksji, poszerzenia swojej świadomości i wiedzy oraz budowania koalicji.

W projekcie wypróbowujemy różne formy dialogu i mechanizmy demokratyczne: sejmik samorządów uczniowskich, Internetowa platforma dialogu i współpracy, kampania społeczna Chcemy Żyć – Tydzień Ziemi w Koninie – bieg, spacer, podcast, film, sonda uliczna, performance uliczny, debata w formule long table, artykuły i teraz wystawa prac plastycznych, która powstała pod artystyczną opieką kolskiego artysty i grafika Jacka Dziedziczaka.

Przed nami organizacja Teatru Forum, współdziałanie władz samorządu Konina z MAK w realizacji postulatów młodzieży, wspólne opracowanie „Lokalnej polityki współpracy i włączania mieszkańców w dialog, dyskusję, planowanie i realizację działań klimatycznych w mieście”, organizacja Międzynarodowego Mityngu Klimatycznego online me-todą Open Space Technology.

Projekt jest realizowany w Koninie przez Stowarzyszenie M-LAB.

Spektakl rozdroża

20 października 2022,
g. 10.00 Aula ANS
ul. Przyjaźni 1
Pomóż bohaterom zmienić bieg wydarzeń

występują:
Kacper Roszak
Agnieszka Zalewska
Maksymilian Maliński
Sonia Korgul
Grzegorz Orchowski
Julia Nowaczewska
Weronika Kania
Gabriela Grzelecka
Maria Olbert
Kornelia Ludwiczak

Młodzi Ambasadorzy Klimatu od kilku miesięcy pracowali nad przygotowaniem przedstawienia w formule Teatru Forum – w ten sposób powstał spektakl o tematyce klimatycznej pn. Rozdroża. Powstały spektakl opowiada historię młodego aktywisty Krzysia, który działa na rzecz klimatu i boryka się z problemami, które są na tyle uniwersalne, że mogą dotykać każdego z nas. Jak będzie wyglądało zakończenie?

Będzie happy end?

Teatr Forum to niecodzienna metoda partycypacji i dialogu społecznego. Spektakl jest prezentowany dwa razy – pierwszy przedstawia historię, która kończy się klęską bohatera z powodu podejmowanych przez niego lub innych bohaterów złych decyzji. Podczas drugiego odtworzenia każdy widz może powiedzieć „stop! – tu trzeba zrobić inaczej”. Widzowie dyskutują i wypróbowują swoje propozycje – w ten sposób konsultowane są nowe rozwiązania.

młodzi ambasadorzy klimatu

Projekt finansowany przez Islandię,
Liechtenstein i Norwegię
z Funduszy EOG w ramach Programu
Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Top