Tour de Konstytucja w Koninie

Wczoraj uczestniczyliśmy w nadzwyczajnym wydarzeniu jakim było Tour de Konstytucja ,,Z Europą nam po drodze’’. Prof. Zdzisław Kędzia, dr. Ewa Woydyłło-Osiatyńska, Danuta Przywara oraz Robert Hojda opowiedzieli o konstytucyjnym prawie każdego z nas jakim jest godność człowieka.

Na wydarzeniu pojawiło się wiele osób m.in. Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski a całe spotkanie prowadziła Joanna Jaźwińska. Zostaliśmy zauważeni dzięki Zofii Wójcik która przeczytała całą preambułę karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Nasi przedstawiciele opowiedzieli także o naszym projekcie, zakresie działalności społecznej oraz byciu aktywistami. Złożyliśmy także podpisy na zwoju Konstytucji. Było to dla nas bardzo ważne wydarzenie ponieważ przypomniało nam ono, że mamy  konstytucyjne prawa, których nikt nam nie może odebrać.

Top