Polityka dialogu w Koninie

Młodzi Ambasadorzy Klimatu tworzą politykę dialogu dla Konina!

Młodzi Ambasadorzy Klimatu z Konina wkraczają do akcji, aby włączyć młodych ludzi w podejmowanie decyzji dotyczących walki ze zmianami klimatu. Wspierani przez władze miasta i specjalistów, stworzą politykę dialogu i inwestycje w przestrzeń publiczną. Czy ich konsultacje z liderami szkół i harcerzami przyniosą pozytywne zmiany? Przekonajmy się już 29 i 30 marca w Domu Kultury Oskard oraz 1 kwietnia w Hufcu ZHP Konin.

Jako Młodzi Ambasadorzy Klimatu nie zaprzestajemy swoich działań: rozpoczynamy konsultacje z liderami szkół podstawowych, ponadpodstawowych i harcerzami.

Podczas nich chcielibyśmy omówić opracowaną przez nas listę pomysłów na sposoby włączenia młodych ludzi w podejmowanie decyzji w mieście. Stworzyliśmy również listę niskokosztowych inwestycji w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu w przestrzeni publicznej, która także będzie przedmiotem konsultacji. Aby zapewnić wszystkim uczestnikom możliwość wyrażenia swojego zdania, konsultacje będę trwały 3 dni.

 

Konsultacje będą miały miejsce 29 i 30 marca w godzinach od 9:00 do 12:00 w Domu Kultury Oskard w sali wystawowej i w sali klubowej oraz 1 kwietnia od 18:30 do 20:30 w Hufcu ZHP Konin.

 

Celem konsultacji jest stworzenie listy potrzeb młodzieży, która będzie uwzględniona w polityce dialogu, którą jako Młodzi Ambasadorzy Klimatu  tworzymy i którą chcemy wdrożyć w Koninie poprzez podjęcie inicjatywy uchwałodawczej. Uczniowie szkół będą mieli również możliwość zaprojektowania swojej własnej interwencji klimatycznej, którą będą mogli zrealizować w swojej szkole.

W całym procesie tworzenia polityki dialogu i projektowania interwencji klimatycznych Młodzi Ambasadorzy Klimatu będą wspierani przez władze miasta oraz specjalistów do spraw partycypacji i interwencji klimatycznych z Urzędu Miejskiego oraz Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Działania MAK są realizowane przez Stowarzyszenie M-LAB w partnerstwie z Miastem Konin oraz Radą Hrabstwa Agder w Norwegii w ramach projektu finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

 

Autorki: Weronika Kania, Zofia Wójcik

 

 

Top