Nasz projekt do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego

Nasz projekt do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego: 

 

Nasze stowarzyszenie M-LAB wspólnie z MAK złożyło wniosek do KBO, ponieważ chcielibyśmy stworzyć:

 Klimatycznego miejsca spotkań nad wodą dla młodzieży szkolnej, studentów, rodzin z dziećmi, seniorów w formie zielonej plaży miejskiej. Podjęcie współpracy z projektantem w celu opracowania spójnej wizji parku wpisującej się w koncepcję projektu Zielone Korytarze Miejskie – Klimatyczne przebudzenie Konina. Uatrakcyjnienie dotychczasowego miejsca na spacery mieszkańcom Konina (szczególnie V osiedla). Tematy przewodnie to woda i przyroda, utworzenie stref do odpoczynku wśród przyrody w cieniu drzew – ustawienie pergoli oraz altanek, a także siedzisk schodkowych. Modyfikacja istniejącej małej architektury miejskiej – wymiana ławek, leżaków na nowocześniejsze.

Umieszczenie betonowych figur w kształcie zwierząt wodnych. Przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej, analiza, korekta i uporządkowanie drzewostanu oraz istniejących nasadzeń.  Odsłonięcie widoku na staw, aby dać możliwość mieszkańcom możliwość na korzystanie z jego brzegu oraz rewitalizacja.

Wykonanie nowych nasadzeń, roślin odpornych na suszę, takich jak trawy czy krzewy. Zamontowanie pomostu na stawie, budowa ścieżek spacerowych. Stworzenie edukującej ścieżki ekologicznej dla najmłodszych,  zainstalowanie Ptasiego Bufetu (urządzenie z karmą dla ptaków) przy brzegu, a także tabliczek informacyjnych w celu edukacyjnych na temat zwierząt i szkodliwości karmienia ich ludzkim jedzeniem. Zagospodarowanie miejsca, w którym będą mogły odbywać się imprezy miejskie takie jak nocne ogniska (np. ustawienie siedzisk, altanek, stworzenie miejsca na ognisko). Instalacja letnich deszczowni, poidełek dla ludzi i zwierząt. Zamontowanie stojaków na rowery i hulajnogi.

Szacowany koszt – 1 000 000,00 zł

Wydział opiniujący – Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Rozwoju i Inwestycji

 

 

Obecnie promujemy swój wniosek na wiele sposobów: 

 

  • Nieprzerwanie poprzez materiały na Facebooku: 

nagraliśmy serię 7 filmików z kanapą podróżującą po Koninie

opracowaliśmy serię grafik z krokodylem Edkiem, flamingiem Florianem, żabą Renią i wielorybem Zygmuntem, którzą są ważną częścią naszej kampanii

zrobiliśmy sesję fotograficzną w parku 700 lecia i stworzyliśmy komiksowe grafiki na ich podstawie

 

  • Możecie nas zobaczyć w przestrzeni miejskiej: jesteśmy na banerach, plakatach, na terenie szkół, i przedszkoli, słupach informacyjnych…

 

  • Wzięliśmy udział w wakacyjnych wydarzeniach miejskich – „Coolturalnym Weekendzie” i “Jarmarku św Bartłomieja” gdzie promowaliśmy swój projekt, rozdając ulotki oraz pozując z ramkami do zdjęć  i naszymi maskotkami.

 

  • Nie zapomnieliśmy o stronie artystycznej: przerobiliśmy nasze MAKowe koszulki, dodając na plecach liczbę 7, symbolizującą numer naszego wniosku, wykorzystaliśmy je podczas “Coolturalnego weekend”, “Jarmarku św Bartłomieja” oraz sesji zdjęciowej. 

 

  • W Galerii  “Ferio” stworzyliśmy własne stoisko i w drugi weekend września wybraliśmy się tam opowiadać dlaczego warto głosować na nasz projekt nr 7, rozdając przy tym  ulotki.

 

  • We wrześniu, gdy już rozpoczął się rok szkolny wyruszyliśmy do szkół podstawowych i ponadpodstawowych promując nasz wniosek poprzez:

 

spotkania z samorządami uczniowskimi

organizowaniem lekcji dla uczniów poświęconych naszemu projektowi

dostarczając maskotki naszych zwierzaków do szkół

wywieszenie plakatów na terenie szkół

kartonowe ramki zwierzaków: Zygmunta, Edka, Reni i Floriana

 

  • Nie zapomnieliśmy także o przedszkolach: dostarczyliśmy plakaty o naszym projekcie: przebudowa parku 700 lecia daje ogromne możliwości dla rodziców mniejszych dzieci, aby mogli oni bezpiecznie bawić się z nimi na świeżym powietrzu.
Top