Młodzieżowa Debata o Transformacji Energetycznej

Udowodniliśmy, że nawet tematyka sprawiedliwej transformacji oraz transformacji energetycznej nam nie straszna! W jaki sposób? W dniu 04.03.2024 roku w Konińskim Domu Kultury zorganizowaliśmy “Młodzieżową debatę o transformacji energetycznej” z udziałem debatantów z II i III Liceum Ogólnokształcącego w Koninie. Na widowni zasiadło prawie 200 młodych ludzi, uczniowie i uczennice konińskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nie zabrakło również gości specjalnych – gościliśmy Prezydenta Miasta Konina pana Piotra Korytkowskiego oraz Prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie pana Macieja Sytka. Przy tym wydarzeniu nawiązaliśmy również współpracę z Młodzieżową Radą Klimatyczną przy Ministrze Klimatu i Środowiska.

Zdajemy sobie sprawę, że dla niektórych może być zaskakujący fakt, że jako młodzież w trakcie edukacji podejmujemy się tak szerokich i trudnych zagadnień, jednak przyświeca nam jasny cel. Poprzez nasze działanie chcemy zwiększyć świadomość i zrozumienie tematu transformacji oraz włączyć się jako młodzi ludzie do dyskusji na temat transformacji energetycznej w Koninie i w naszym regionie, zapewnić, aby nasz głos był słyszany i uwzględniany w podejmowanych decyzjach

Debata ta jednak nie była zupełnie oddzielonym wydarzeniem, jest to element układanki w naszej pracy nad stanowiskiem młodzieży w sprawie transformacji energetycznej w Koninie i Wielkopolsce Wschodniej. Dlatego też w drugiej części wydarzenia przedstawiliśmy wyniki naszego badania świadomości i opinii konińskiej młodzieży w tym temacie. Rodzi się z nich zarys owego stanowiska, które będziemy jeszcze dalej rozwijać na bazie wniosków z dzisiejszej debaty i planowanego spotkania z samorządami uczniowskimi:

Jako młodzi mieszkańcy Konina, jesteśmy świadomi, że zmiana w energetyce jest nieunikniona. Zamykanie kopalń i przechodzenie na energię odnawialną to wyzwanie, które musimy podjąć. Mimo obaw o los górników, dostrzegamy szansę na poprawę środowiska i rozwój nowych miejsc pracy. Oczekujemy wsparcia decydentów w dostarczaniu jasnych informacji i planów uwzględniających korzyści i zagrożenia związane z tym procesem, włącznie z przyszłością naszych współobywateli. 

Abyśmy mogli wspólnie kroczyć ku przyszłości, która napawa nas nadzieją, a nie obawą.

Zaprosiliśmy dzisiaj przedstawicieli samorządów uczniowskich na wspomniane wyżej spotkanie, które odbędzie się w przyszłym tygodniu w formule World Cafe. Będzie to kolejny etap, podczas którego będziemy rozwijać poszczególne elementy, które znajdą się w stanowisku konińskiej młodzieży na temat transformacji energetycznej w Koninie i regionie Wielkopolski Wschodniej.

Top