,,Mind fitness czy mindfulness”

Ostatnio (25.08.2022) w siedzibie M-LABu odbyły się warsztaty “Mind fitness czy mindfulness” prowadzone przez Centrum Terapii i Rozwoju Puzzle. Były to warsztaty z poznawania samego siebie. Oczywiście jak to u nas zawsze każdemu dopisywał dobry humor. Uczestnicząc w różnych aktywnościach mieliśmy okazję poznać lepiej innych oraz siebie. Wspólne zajęcia motywują nas jeszcze bardziej do większych przedsięwzięć oraz kontaktowania się z innymi.

Top