Angażujemy równieśników w kształtowanie polityki dialogu!

Klimatyczne działania, jakie prowadzimy, przynoszą coraz lepsze efekty. Zorganizowaliśmy konsultacje, aby zebrać opinie młodych mieszkańców Konina  na temat sposobów włączania się w dialog z władzami miasta oraz chęci realizacji różnorodnych form interwencji klimatycznych. Spotkania odbyły się   w dniach 29 i 30 marca z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Domu Kultury „Oskard” oraz w dniu 1 kwietnia w Hufcu ZHP Konin z harcerzami.

Podczas konsultacji, przedstawiciele MAK zapytali młodzież, które formy partycypacji obywatelskiej i interwencji klimatycznych są dla nich najbardziej atrakcyjne, a które odrzucają.

– Nasi rówieśnicy zwracają uwagę na postępujące zmiany klimatu, ale napotykają trudności w znalezieniu sposobności, które pozwoliłyby im działać i podjąć konkretne kroki – powiedział Jakub Maciejewski, który prowadził konsultacje interwencji klimatycznych – Najbardziej bliskie im formy interwencji klimatycznych to zazielenianie terenów przyszkolnych, budowanie zielonych ścian i konstrukcji zielonych, tworzenie ogrodów biocenotycznych np. z roślinami miododajnymi oraz przyjaznymi motylom czy ptakom –dodał.

Młodzi chcą również zakładać ogrody społecznych czy budować elementy małej architektury z materiałów pochodzących z odzysku. Poza tym  młodzież wykazała się umiejętnością wypracowywania praktycznych rozwiązań korzystając z wiedzy eksperckiej pani Joanny Olczak – z-cy kierownika Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Koninie oraz Małgorzaty Werhun-Popiołek architektki krajobrazu, nauczycielki z Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

– W zakresie sposobów dialogu z władzami, młodzi ludzie poszukują prostych rozwiązań, które umożliwią im realną możliwość wpływu bez konieczności przejmowania się biurokracją – powiedziała Julia Nowaczewska, która prowadziła konsultacje mechanizmów partycypacji – Pożądane przez nich są metody, które dają im możliwość wymieniania się myślami, opiniami, oglądania spraw z różnych perspektyw i  wypowiedzenia swojego zdania w sposób, w który sprawi że są słyszani i wysłuchani. 

Zdecydowana większość z nich poszukuje działań, które przyniosą im proste i rzeczywiste wyniki – są nimi np. udział w warsztatach, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Młodzi ludzie doceniają luźną atmosferę i szukają form partycypacji, które pozwolą im na osiągnięcie pożądanych efektów. Dużym zainteresowaniem cieszy się metoda Ling Table, Open Space Technology, gry symulacyjne czy kawiarenka obywatelska z prezydentem. Młodzi ludzie szukają również miejsca, gdzie będą mogli zgłosić swoje pomysły, kiedy nie będą czuli się gotowi do ich wykonania.

– Młode osoby, które nie mogły wziąć udziału w bezpośrednich konsultacjach mogą teraz wypełnić ankietę sondażu obywatelsko-klimatycznego: https://forms.gle/ZXegzanEAuYvrnnw8 – dodaje Agnieszka Gołębiowska, koordynatorka projektu – Wszystkie opinie i sugestie zostaną wykorzystane przez grupę aktywistów w tworzeniu polityki dialogu klimatycznego. którą jako Młodzi Ambasadorzy Klimatu chcą wdrożyć w Koninie poprzez podjęcie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Szczegółowe wnioski z konsultacji i sondażu obywatelsko-klimatycznego MAKi przedstawią na Klimatycznym Sejmiku Samorządów Uczniowskich, który odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2023 r. w Domu Kultury Oskard.

Autor:  Rafał Jacek, Młody Ambasador Klimatu

Zdjęcia: Renata Rudowicz

Top