Wojewódzka Debata o Ocenianiu


Wiktoria Skwarczyńska : 11 maja 2022

🧑‍🎓🏫👩‍🏫👨‍🏫
Zapraszamy do udziału w Wojewódzkiej Debacie o Ocenianiu, która odbędzie się 19 maja 2022 r. w Koniński Dom Kultury KDK Konin przy pl. Niepodległości 1.
Przy wspólnym stole porozmawiamy m.in. o tym:
🟡 Czy szkoła bez ocen jest możliwa?
🟢 Co o ocenianiu mówi prawo oświatowe?
🟡 Co polska szkoła zyskałaby na zmianie systemu oceniania?
🟢 Po co zmieniać?
🟡 A jeśli tak, to jak to zrobić?
Link do rejestracji: https://forms.gle/g5SJd9EphbCR2ss1A
Debata objęta honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (Kuratorium Oświaty w Poznaniu).
Organizatorami wydarzenia są: Fundacja Szkoła bez ocen (Instytut Zwinnej Edukacji), Konin_Szkoła Naszych Marzeń oraz Miasto Konin.
Partnerzy: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Koniński Dom Kultury KDK Konin, Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie oraz M-LAB Konin.
_______________
#SzkołaNaszychMarzeń | #DziałamyRazem | #TworzymyEdukacjęPrzyszłości

Zobacz też:

Top