Weź mnie doceń a nie oceń


Redaktor : 24 maja 2022

„Weź mnie doceń a nie oceń” – uczniowie i eksperci od lepszej edukacji mówią jednym głosem

Ponad 300 osób debatowało wczoraj w Konińskim Domu Kultury podczas Wojewódzkiej Debaty o Ocenianiu – nauczyciele, eksperci w dziedzinie oceniania, rodzice ale przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Konina i okolic.

„To, co cieszyło bardzo, to zapełniona przez młodzież sala widowiskowa KDK. To, co cieszyło jeszcze bardziej, to aktywny i dominujący udział młodych w debacie. Poruszali wiele nurtujących ich problemów związanych z funkcjonowaniem w szkole. Widoczna była potrzeba i niedosyt uczniów w sferze proponowanych im w szkołach relacji. Potrzeba większej podmiotowości, decyzyjności i aktywności w zdobywaniu wiedzy przebijały się najbardziej w wypowiedziach uczniów.” – mówi Robert Bielecki neurodydaktyk, jeden z ekspertów debaty.

Debatę rozpoczął spot filmowy z udziałem …. zrealizowany przez Pawła Pachulskiego z grupy Szkoła Naszych Marzeń „Krytyka, ocena – komu to wszystko potrzebne” a potem teatralna etiuda o szkole – fragment spektaklu „W pogoni za życiem” w wykonaniu młodzieży z Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie, które w poruszający sposób pokazały negatywne konsekwencje psychologiczne i emocjonalne tradycyjnego systemu oceniania oraz utożsamiania wartości człowieka z otrzymaną oceną.

Po debacie nauczyciele oraz uczniowie dowiedzieli się od ekspertów o innych sposobach oceniania, które lepiej wyzwalają motywację wewnętrzną, zwiększają poczucie własnej wartości, dają uczniowi obiektywny obraz jego mocnych stron i wskazują jak powinien się dalej uczyć, aby poprawić te obszary, których jeszcze nie opanował i dzięki temu osiągnął lepsze wyniki w nauce.

Uczniowie wzięli również udział w warsztacie w formule World Cafe, podczas którego wspólnie wypracowywali propozycje rozwiązań dla swoich szkół.

„Weź mnie doceń a nie oceń” - uczniowie i eksperci od lepszej edukacji mówią jednym głosem

„Zachęcamy do organizowania własnych debat w swoich szkołach – mówi Agnieszka Gołębiowska koordynatorka ds. młodzieży i projektów kreatywnych w Urzędzie Miejskim w Koninie, prezeska Stowarzyszenia M-LAB – Szkoły, które chcą odejść od tradycyjnego oceniania mogą zgłaszać się do Fundacji Szkoła bez ocen, która prowadzi szkolenia w tym zakresie (biuro@zwinnaedukacja.pl). Mogą również kontaktować się bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem z ekspertami, którzy wzięli udział w wydarzeniu (konin.szkolanaszychmarzen@gmail.com)”.

Jako eksperci w wydarzeniu udział wzięli: Ewa Radanowicz – innowatorka edukacji, autorka książki „W szkole wcale nie chodzi o szkołę” oraz „Tu dba się o dobrostan”, Magdalena Grzeszkiewicz-Brzęcka – autorka i realizatorka innowacji szkolnej „Doceniam bez ocen”, nauczycielka języka polskiego w klasach IV-VIII, trenerka Centrum Edukacji Obywatelskiej, Robert Bielecki – koniński neurodydaktyk, właściciel Neurodydaktyczne Horyzonty, Jarosław Durszewicz – prezes fundacji Szkoła bez ocen z Lublina, Anna Berdzińska nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, Barbara Jaworowicz nauczycielka fizyki oraz Beata Kubsik nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, doradczynie zawodowe z Centrum Doskonalenia Zawodowego w Koninie.

Organizatorami wydarzenia byli: Fundacja Szkoła bez ocen, Grupa Szkoła Naszych Marzeń oraz Miasto Konin. Partnerowali: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Koniński Dom KulturyMłodzieżowy Dom Kultury w Koninie oraz Stowarzyszenie M-LAB.

Debata objęta była honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Top