Wielki finał Tygodnia Praw Dziecka !


Redakcja : 26 listopada 2021

Tydzień Praw Dziecka

Dzisiaj odbyło się „Spotkanie przy stole”, czyli podsumowanie organizowanego przez nas we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta i samorządem miasta Konina Tygodnia Praw Dziecka w Koninie. Takiej dyskusji w naszym mieście jeszcze nie było!
Prawie 100 młodych osób w pełnym zaangażowaniu prowadziło ponad 1,5 godzinną rozmowę przy stole na temat praw dziecka w niespotykanej dotąd formule.

LONG TABLE – formuła dyskusji, w której każda z przyglądających się osób miała możliwość zabrania głosu na określony temat poprzez zajęcie miejsca przy stole w centrum i wypowiedzenia się czy to werbalnie, czy też rysując, pisząc na stole.  Pozwala to na zatarcie granic między widownią a uczestnikami dyskusji, na swobodne, odważne wyrażanie siebie . Dziś młodzi rozmawiali przy stole o prawach dziecka w przestrzeni szkolnej, ale i w rodzinie czy wśród rówieśników. Ich głosu słuchali z wielką uwagą włodarze miasta prezydenci Piotr Korytkowski i Witold Nowak. Do zgromadzonej młodzieży zwróciła się również z wielkim uznaniem za organizację Tygodnia Praw Dziecka w Koninie pani Ewa Fałkowska, dyrektor ds. advocacy Unicef Polska.

Partnerami akcji byli również: Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Koniński Dom Kultury, Konińskie Stowarzyszenie Spółdzielni Socjalnych SPEKTRUM, Fundacja PODAJ DALEJ oraz Zapatrzeni w Konin.

Więcej – https://youtu.be/jFMk-JIHyuw

 

#MłodziMająGłos #PrawaDziecka UNICEF Poland #MLAB_Konin Młodzieżowa Rada Miasta Konina Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie Koniński Dom Kultury KDK Konin

Top