Klimatyczne Sejmiki Samorządów Uczniowskich


Redakcja : 15 grudnia 2021

13 i 14 grudnia 2021 r. w sali sesyjnej konińskiego Ratusza odbyły się Klimatyczne Sejmiki Samorządów Uczniowskich pn. „ROBIMY KLIMAT POD KLIMAT”.

Rozpoczęły projekt pn. Młodzi Ambasadorzy Klimatu (MAK), na który Stowarzyszenie M-LAB pozyskało finansowanie z Funduszy EOG, Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Dwuletni projekt będzie realizowany w partnerstwie samorządem Miasta Konina oraz Radą Hrabstwa Agder w Norwegii. W projekt zaangażowana będzie również Młodzieżowa Rada Miasta Konina.

W sejmikach uczestniczyli uczniowie z trzynastu konińskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Spotkanie otworzyli Witold Nowak z-ca prezydenta miasta Konina oraz Agnieszka Gołębiowska prezeska Stowarzyszenia M-LAB, koordynatorka ds. młodzieży i projektów kreatywnych.

Młodzież zaprezentowała działania klimatyczne podejmowane w ostatnich latach w ich szkołach. Uczestniczyła w warsztacie samorządności uczniowskiej oraz upcyklingowym projektując wspólny  symbol podjętych zobowiązań klimatycznych.

Członkowie Stowarzyszenia M-LAB zaprosili młodzież do udziału w projekcie rozpoczynając w ten sposób rekrutację –  20 młodych osób będzie miało szansę zostać Młodym Ambasadorem Klimatu.

 

Zobaczcie jak było!

Zobacz też:

Top