Klimatyczny Sejmik Samorządów Uczniowskich

Klimatyczny Sejmik Samorządów Uczniowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pn. „ROBIMY KLIMAT POD KLIMAT” odbędzie się 24.04.2023 r. od godziny 9:00 do 15:00 (zbiórka o godzinie 8:45) w Domu Kultury Oskard (w Klubokawiarni)

Uczestniczyć w sejmiku mogą reprezentanci samorządów uczniowskich (maksymalnie 4 osoby) – szczególnie osoby, które uczestniczyły w konsultacjach w dniach 29 i 30 marca 2023 oraz opiekun samorządu lub inna osoba dorosła wspierająca działanie młodzieży w szkole (1 osoba).

Rejestracja uczestników odbywa się przez formularz, do którego link znajduje się w zakładce ZAPISY lub →tutaj←

Program sejmiku wygląda następująco:

1. Otwarcie sejmiku
2. Film prezentujący dotychczasowe działania Młodych Ambasadorów Klimatu wraz z młodzieżą z konińskich szkół.
3. Prezentacja wyników z konsultacji mechanizmów partycypacji i interwencji klimatycznych, w tym wyniki sondażu obywatelsko-klimatycznego oraz badania poczucia sprawczości młodzieży
4. Debata obywatelska – Jak pokonywać bariery, jak się motywować, jak mieć większy wpływ na to co dzieje się w szkole i w mieście?
5. Warsztat samorządności uczniowskiej prowadzenie Anna Bentyn – Samorządność uczniowska w praktyce – Jak podnieść skuteczność uczniowskich działań? Opiekunowie będą mieli osobiste konsultacje z panią Anną Bentyn po przerwie w osobnym miejscu.
6. Wykład „Antropocen i co dalej? Małgorzata Werhun-Popiołek
7. MAKi zapraszają do Konińskiej Rewolucji Klimatycznej Młodych’ 2023.
8. Geoankieta – wspólne mapowanie planowanych interwencji klimatycznych.
9. Prezentacja pomysłów szkół na małe projekty interwencji klimatycznych.
10. Feedback ekspertów klimatycznych.
11. Podjęcie zobowiązania przez uczniów.

Oprócz tego ważne są też informacje techniczne:

1. W trakcie sejmiku odbędzie kilka przerw, w tym jedna dłuższa. Uczestnikom zapewnione będą napoje oraz przekąski.
2. Ubiór swobodny – smart casual.
3. PREZENTACJA NA SEJMIK – Prezentacja pomysłu podczas Sejmiku powinna składać się z maksymalnie 3 slajdów! Reprezentanci samorządów uczniowskich będą mieli 3 minuty na jej zaprezentowanie.
3 slajdy powinny zawierać:
-Slajd 1
 Nazwa szkoły
 Młodzieżowy lider/-ka, liderzy/-ki projektu, zespół
 Opiekun
-Slajd 2
 Miejsce interwencji – zdjęcie miejsca jak wygląda obecnie
 Wybrane metody interwencji (patrz załączniki: 01 Prezentacja Metod Interwencji Klimatycznych, 02 Opisy Metod Interwencji Klimatycznych)
 Cel wyrażony korzyściami dla klimatu (patrz załączniki: jw.)
-Slajd 3
 Szkic jak będzie wyglądał efekt końcowy lub zdjęcie/ grafika poglądowa
 Lista potrzebnych do wykonania konkretnych materiałów i roślin wraz z ich ilością (wykaz przykładowych gatunków roślin załącznik: 03 Konin dobór gatunków do interwencji klimatycznych)
 Szacunkowy łączny koszt wykonania (patrz załącznik: 00 Informacje dla szkół)
 Okres wykonania
Wszystkie załączniki do pobrania tutaj: https://drive.google.com/drive/folders/10ifU_KohRESPwj0YtLzBmXjFplPjDltE?usp=sharing
Jeśli uczniowie zechcą, mogą używać rekwizytów i innych pomocy podczas prezentacji dla jej urozmaicenia.
4. PRZESŁANIE PREZENTACJI PRZED SEJMIKIEM – Prosimy o umieszczenie pliku prezentacji w formie pdf na dysku Google najpóźniej do 20 kwietnia 2023 r. nawet jeśli będzie odtwarzana ze strony Canva. W tytule prosimy napisać nazwę szkoły. Link do dysku: https://drive.google.com/drive/folders/12ZlemfchAIKKZ25CaLSiRfSAb8NYZzwd?usp=sharing
5. REJESTRACJA UCZESTNICTWA W SEJMIKU – Uczestnictwo uczniów w Klimatycznym Sejmiku Samorządów Uczniowskich prosimy zarejestrować w formularzu zgłoszeń: https://forms.gle/TjkJG5GMsC8fLrEDA najpóźniej do 17 kwietnia 2023 r.
6. Prosimy o przyniesienie na spotkanie własnych imiennych identyfikatorów w kształcie symbolizującym klimat (lub liść będący symbolem projektu) z dowolnych dostępnych wam materiałów – identyfikatory będą również unikalnym symbolem Waszej szkoły.

ZAPISY

Data

kw. 24 2023
Wydarzenie odbyło się!

Czas

09:00 - 15:00

Więcej informacji

ZAPISY

Lokalizacja

Centrum Kultury i Sztuki
Aleje 1 Maja 7a, 62-510 Konin
Kategoria
Top