Działania M-LAB nominowane do nagrody Super Samorząd!


Redaktor : 3 lutego 2022

Jesteśmy w grupie 15 nominowanych z grona 314 uczestników (grup lub organizacji) tej edycji akcji Masz Głos do nagrody Super Samorząd 2021, przyznawanej przez Fundację Batorego. Galę ogłoszenia wyników będzie można zobaczyć we wtorek 15 lutego o 18:00 m.in. na profilu Fundacji Batorego na Facebooku.

Nominację dostaliśmy za zorganizowanie identyfikacji miejsc przyjaznych młodym w Koninie pn. M-BAZA.

Naszym działaniem chcieliśmy wzmocnić dialog młodzieży z miastem, bardziej związać młodych z Koninem. Stąd pomysł stworzenia M-BAZY, czyli narzędzia identyfikującego miejsca przyjazne młodzieży w Koninie, zebranych przez nią samą. Młodzi inicjatorzy działania – Zofia Wójcik, Wanessa Komicz, Blanka Hardek oraz Wojciech Leszczyński zabrali  się za tworzenie bazy od diagnozy potrzeb młodzieży: czy ma poczucie osamotnienia, potrzebę integracji, czy czuje się bezpiecznie w mieście? „Naszym pomysłem chcieliśmy przeciwdziałać izolacji i poczuciu samotności, które nasiliły się podczas pandemii”, mówi Zofia Wójcik, uczennica szkoły podstawowej, aktywna w Młodzieżowej Radzie i jednocześnie zaangażowana w działalność Stowarzyszenia.

Masz Głos do nagrody Super Samorząd 2021, przyznawanej przez Fundację Batorego. Plakat

Przy każdym działaniu podejmowanym przez nasze Stowarzyszenie na rzecz wsparcia młodzieży byli i są obecni przedstawiciele władz samorządowych. Młodzież miała udostępnione specjalne miejsce do swoich prac koncepcyjnych nad M-BAZĄ w budynku urzędu. Miasto ma na swojej stronie stałą zakładkę dotyczącą młodzieży. „Dzięki współpracy z samorządem młodzież dostała więcej przestrzeni do wyrażania własnych opinii, a to jest to, na czym najbardziej jej zależy. Młodzi widzą, że są częścią miasta i są w tej współpracy traktowani na równi z dorosłymi. Jeszcze wiele przed nami, ale to dobry początek nauki wzajemnego słuchania, szanowania i współpracy w duchu demokracji”, mówi Emilia Wasielewska, radna miasta Konina, opiekunka Młodzieżowej Rady Miasta Konina

Nasza młodzież ze Stowarzyszenia M-LAB i Młodzieżowej Rady Miasta z przedstawicielami władz miasta podjęła też inne działania wzmacniające młodych.  Zorganizowaliśmy Europejski Tydzień Młodzieży (maj 2021), Tydzień Praw Dziecka (październik 2021), władze wspierają ubieganie się Konina o tytuł UNICEF-u MIASTO PRZYJAZNE DZIECIOM i w realizację teraz projektu Młodzieżowi Ambasadorowie Klimatu. We wszystkich działaniach młodzież wspierają również dyrekcje i nauczyciele wszystkich konińskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Koniński Dom Kultury, Konińskie Stowarzyszenie Spółdzielni Socjalnych SPEKTRUM, Fundacja PODAJ DALEJ oraz portal Zapatrzeni w Konin.

Masz głos, fundacja BatoregoWszystkich nominowanych łączy to, że zrealizowali inicjatywę razem z władzami samorządowymi i innymi mieszkańcami. Umieli zachęcić ich do współpracy, a władze samorządowe po partnersku odpowiedział na potrzeby grupy. Dlatego nagrodę otrzymują też władze samorządowe, które potrafią współpracować z lokalną społecznością, dzielić się obowiązkami, dostrzegać w mieszkańcach szansę i potencjał, a nie przeszkodę. O wyborze laureatów Super Samorząd zdecyduje jury w składzie: Kasia Adamik, Edwin Bendyk, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Jerzy Stępień, Bartosz Węglarczyk. Wybiorą maksymalnie 7 laureatów spośród 15 nominowanych z grona 314 uczestników (grup lub organizacji) tej edycji akcji Masz Głos.

fundacja Batorego

Zobacz też:

Top