Czym jest M-Lab?


Redaktor : 30 stycznia 2018

M-Lab to grupa inicjatywna chcąca stworzyć w Koninie miejsce dla Młodych i z Młodymi – to oni zdecydują jakie ma być!

Czerpiemy inspiracje zewsząd. Na świecie od kilku lat pojawiają się laboratoria innowacji, huby i przestrzenie współdzielone (Tbilisi, Barcelona, Skopje), których założenia są przenoszone także do Polski (Gdynia, Poznań, Poznań). Pozwalają one pobudzić rozwój i wesprzeć w działaniu mieszkańców miasta.

Chcemy, żeby w Koninie powstało podobne miejsce – otwarte, kreatywne,  gdzie młodzi koninianie będą mieli szansę spotykać się, integrować, rozmawiać, rozwijać, doświadczać, bawić się i rozwijać zainteresowania.

Zobacz też:

Top